Schutting of haag plaatsen

Om uw tuin of terrein af te zetten is een erfafscheiding mogelijk. Dat kan met een haag of een afscheiding van hout, steen of beton. U overlegt dit natuurlijk met uw buren. Maar soms grenst uw perceel aan gemeentegrond. Dan is het volgende voor u van belang.

Gebruik haag

Plaats de stam van de haag minimaal 25 centimeter van de grens met gemeentegrond. Daarmee voorkomt u dat de haag over de stoep groeit. De haag mag geen overlast of gevaar opleveren voor weggebruikers.

Gebruik schutting

Tuinmuren en schuttingen zijn bouwwerken waarvoor u een vergunning nodig kunt hebben. Plaats deze altijd op uw eigen grond. Tot een hoogte van één meter is dit vergunningsvrij. Wilt u hoger bouwen? Dan kan een omgevingsvergunning nodig zijn. Dat geldt ook voor bouwwerken die grenzen aan een openbare weg, openbaar groen of water.

Meer informatie

Kijk op www.rijksoverheid.nl voor meer informatie. U kunt ook contact opnemen met de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). Dit kan via het e-mailadres postbus@odra.nl.