Lichamelijke, psychische of sociale problemen van ouders zorgen er soms voor dat zij de opvoeding en verzorging van hun kind niet meer goed aankunnen. Voor de ouders en het kind kan een aantal uren kinderopvang (dagopvang, BSO en gastouderopvang) hierbij helpen. Zodat ouders tijd hebben om te herstellen en kinderen zich kunnen ontwikkelen.

Voor deze ouders is de financiële drempel van de kinderopvang meestal te hoog

Omdat door de problemen één van beide ouders niet (meer) werkt of kan gaan werken. Daarom hebben zij geen recht op kinderopvangtoeslag. Maar in Lingewaard willen we dat iedereen mee kan doen. Daarom stelde het college van burgemeester en wethouders van Lingewaard 1 oktober 2019 het beleid ‘tegemoetkoming kosten kinderopvang op basis van sociaal-medische indicatie (SMI)’ vast. 

Dit betekent dat de gemeente een deel van de kosten van kinderopvang vergoedt 

Bijvoorbeeld wanneer ouders geen recht hebben op kinderopvangtoeslag, een subsidie voor peuteropvang of voorschoolse educatie. Zo helpen en steunen we het gezin. Uiteindelijk streven we naar een situatie die de SMI regeling weer overbodig maakt.

De regeling gaat in vanaf 1 oktober 2019

Wilt u meer weten over de SMI regeling? Of overleggen of u recht hebt op een tegemoetkoming? Dan kunt u bellen met de gemeente. Het telefoonnummer is (026) 3260111.