Heeft u wel eens een whatsapp-bericht ontvangen waarin iemand u om geld vroeg? Of een bericht van uw bank dat er iets mis is met uw bankpas. Maar het gaat om een oplichter die uw pas wil komen halen. Gelukkig weten ook steeds meer mensen ervan, en kunnen we elkaar waarschuwen.

Als gemeente willen we zorgen dat Lingewaard een fijne en veilige plek blijft om te wonen en te werken. Daarom doen we veel aan preventie: we willen problemen graag voorkomen. We doen bijvoorbeeld integrale bedrijfscontroles: we gaan langs bij ondernemers en laten hen zien wat er kan gebeuren als zij een bedrijfspand verhuren. En hoe ze signalen kunnen oppikken van wat een huurder doet. Maar we besteden ook aandacht aan brandpreventie: bijvoorbeeld door mensen te wijzen op het belang van een rookmelder. In de verschillende Lingewaardse kernen zetten we jongerencoaches in die eventuele problemen vroegtijdig kunnen signaleren. En ouderen waarschuwen we voor mogelijke vormen van oplichting.

Als burgemeester heb ik openbare orde en veiligheid in mijn portefeuille. Samen met kinderburgemeester Merel maakte ik een filmpje over cybercriminaliteit. Basisschoolleerlingen kunnen het spel Hackshield spelen. Zo maken we hen bewust van de gevaren van het internet. Samen houden we Lingewaard veilig. Daarbij kunnen we uw hulp goed gebruiken. Bijvoorbeeld door (anoniem) te melden wanneer u iets opmerkelijks ziet of hoort. Want op basis van uw meldingen kunnen we in een vroeg stadium actie ondernemen. Maar ook door elkaar te waarschuwen bij verdachte situaties. Wij rekenen op u!

Burgemeester Nelly Kalfs

Inleveractie wapens

Samen met politie en jongerenwerk ondersteunen we de actie ‘drop je knife en doe wat met je life’. We willen de risico’s van wapenbezit onder de aandacht van jongeren en hun ouders brengen. Daarom gaan jongerenwerkers en boa’s zo veel mogelijk in gesprek met jongeren. Ook middelbare scholen en HALT werken hier aan mee. Tot en met zondag 17 oktober kan iedereen anoniem en straffeloos zijn wapen inleveren op het politiebureau in Elst. Zo maken we Lingewaard veiliger. Meer lezen over de inleveractie wapens?

Cyberveiligheid

Steeds meer mensen worden slachtoffer van cybercrime en gedigitaliseerde criminaliteit, denk aan Whatsapp-fraude, phishing en spoofing.U kunt zelf veel doen om te voorkomen dat u slachtoffer wordt van cybercriminaliteit. Bijvoorbeeld door een sterk wachtwoord te gebruiken. Installeer op tijd updates op uw computer. En geef nooit uw inloggegevens of uw pincode af. Kijk voor meer nuttige tips op:

Voor kinderen van 8 tot 12 jaar is er nu de online game Hackshield. Hiermee leren ze spelenderwijs online gevaren te herkennen. Meer lezen over veilig internetten

Bezoek een XTC-lab!

De gemeente Lingewaard wil zich samen met bewoners en ondernemers in het buitengebied inzetten tegen ondermijning. Hiervoor organiseren we verschillende activiteiten.

Buitengebied

Voor bewoners en ondernemers in het buitengebied geldt een buitengebied Alert! Het buitengebied is kwetsbaar voor ondermijning. Hennepteelt of XTC in een leegstaande schuur, drugsafval dumping in de natuur en chantage. Allemaal zaken die u als bewoner of ondernemer in het buitengebied kunt aantreffen. Daarom nodigen we u, samen met Platform Veilig Ondernemen Oost-Nederland, uit voor de avond ‘Buitengebied Alert’. U bent welkom op donderdagavond 4 november in het OBC in Huissen (Julianastraat 17). Het thema van deze avond is: ‘Je gaat het pas zien als je het door hebt’. U kunt ook de ondermijningscontainer bezoeken (opstelling van o.a. een XTC-lab). Aanmelden kan tot en met zondag 24 oktober via VTH@lingewaard.nl.

Ondernemersontbijt

Op donderdagochtend 4 november 2021 praten we ondernemers bij over de gevaren en signalen van ondermijning. Dat doen we tijdens een ontbijt om 07.30 uur in het OBC in Huissen (Julianastraat 17). Het Platform Veilig Ondernemen Oost-Nederland geeft een interessante presentatie over ‘Georganiseerde criminaliteit dichtbij’. Ze bespreken welke schade ondernemers kunnen lijden door ondermijnende criminaliteit. De presentatie is om 08.15 uur afgelopen. Daarna kunt u vragen stellen en de ondermijningscontainer bezoeken (opstelling van o.a. een XTC–lab). Aanmelden kan tot en met zondag 24 oktober via VTH@lingewaard.nl.

Kloppend Hart

Bij een hartstilstand neemt de overlevingskans fors toe als binnen zes minuten de reanimatie start en een AED wordt aangesloten. Stichting Kloppend Hart voor Lingewaard en Overbetuwe wil onze omgeving ‘hartveilig’ maken en houden. Ze organiseert reanimatiecursussen en werft burgerhulpverleners. Dat zijn burgers die opgeroepen kunnen worden in het geval van een reanimatie. Daarnaast spant de stichting zich in voor een dekkend AED-netwerk. Dat betekent dat overal een AED beschikbaar is binnen de cruciale eerste zes minuten.

Meld u aan!

Helpt u mee uw omgeving (nóg) veiliger te maken? Meld u dan aan voor een reanimatie-cursus. Kunt u al reanimeren? Meld u dan aan als burgerhulpvelener.

Hoeveel rookmelders hebt u nodig?

Veel mensen hebben al een rookmelder in huis. En dat is verstandig want zo wordt u tijdig gealarmeerd als er brand is. Want bij brand hebt u maar enkele minuten tijd om te vluchten. Maar heeft u voldoende rookmelders is huis? En hangen ze op de juiste plaats? Op rookmelders.nl vindt u het antwoord hierop. Doe de Rookmelderwijzer-test en krijg antwoord op deze vragen. En verder vindt u op de site allerlei praktische informatie over de aanschaf en montage van rookmelders.