In Lingewaard willen we dat zorg en steun voor iedereen bereikbaar is en blijft. De afgelopen jaren zien we dat meer mensen zorg nodig hebben. En dat zorg duurder wordt.

Om de zorg te verbeteren en de kosten onder controle te houden, organiseren we zorg op een andere manier. Een voorbeeld is de was- en strijkservice. We zetten een sterke basis neer. Zorg en steun waar iedereen makkelijk een beroep op kan doen. Het nieuwe scheidingsloket is toegankelijk voor vragen en hulp. We sluiten aan bij initiatieven die er al zijn in de kernen. Zoals de dagbesteding bij ‘t Blauwe Huukse in Doornenburg. Door hen te steunen, kunnen meer mensen er gebruik van maken. We willen inwoners ook zo vroeg mogelijk hulp bieden. Bijvoorbeeld bij de opvoeding of wanneer het thuis niet lekker loopt. En kan een kind niet thuis blijven? Dan vinden we het belangrijk om dichtbij huis een tijdelijke plek te vinden. Pleeggezinnen spelen hierin een belangrijke rol. Zo zetten we telkens stappen in het verbeteren van onze zorg. Iedereen doet mee en iedereen doet ertoe. 

Wethouder Aart Slob

 

Was- en strijkservice

Steeds meer inwoners maken gebruik van huishoudelijke hulp omdat dit henzelf niet meer lukt. Het wassen, drogen, strijken en opruimen van de was kost veel tijd. Terwijl de hulp, ook andere (schoonmaak)taken heeft. Daarom doen we nu een proef om te kijken hoe we dit anders kunnen organiseren. De was- en strijkservice haalt de was bij inwoners op en brengt het schoon en gestreken weer terug. Extra voordeel is dat hier mensen werken die al lang geen baan meer hebben gehad. Zij kunnen hier weer aan het werk. De eerste reacties zijn erg positief. “Ik liep al tegen een probleem aan met het wassen. Zo moest ik altijd het laken op de grond leggen om te vouwen. Dat kost te veel energie en kan ik niet meer zelf eigenlijk. De was- en strijkservice is een mooie oplossing.” Ook mantelzorgers zijn blij: “De weerstand bij deze mensen is altijd groot bij veranderen. Mijn vader vecht voor z’n zelfstandigheid. Maar nu hij het eenmaal heeft ervaren is hij er heel blij mee.” Meer informatie: www.wast-lingewaard.nl.

Dichtbij elkaar ontmoeten

Mensen willen elkaar te ontmoeten. Dichtbij in hun eigen kern, ook wanneer ze misschien een lichte vorm van dementie hebben. Deze inwoners kwamen eerst bij een duurdere dagbesteding bij zorgaanbieders. Maar in elke kern zijn er ook initiatieven voor ontmoeting. Door deze te steunen kunnen ook deze ouderen hier terecht. Zoals het in 2019 gestarte dagbesteding t Blauwe Huukske in Doornenburg. “We hebben een mooie ruimte én werkplaats waar we van alles kunnen doen. De dinsdag- en woensdagochtend is sinds de start elke week goed bezocht. Dinsdag is de vrije inloop, waarbij onze vrijwilligers onder andere houtbewerking, mozaïeken, breien en diamond painting begeleiden. We hopen dat de corona pandemie snel onder controle is en we weer open kunnen gaan.”

Hulp bij scheiding

Scheiden is een ingrijpende gebeurtenis. Emotioneel en praktisch staat de wereld op zijn kop. Naast zorgen zijn er ook vaak kinderen waarvoor de scheiding van grote betekenis is. Wij willen met het scheidingsloket ouders en kinderen in een zo vroeg mogelijke fase helpen. Zo doen ze alles om proberen te voorkomen, of te herstellen, als er schade ontstaat door een scheiding. Het scheidingsloket is nog niet zo lang open, maar er is veel behoefte aan. Dat blijkt ook uit het verhaal van Megan. “Het is prettig om een plek te hebben waar alles te vinden is en je met al je vragen terecht kan. Een professional die met je meedenkt en je scherp houdt. Over de financiële, juridische en alle andere zaken. Eén punt om meer duidelijkheid en rust te creëren in een scheidingstraject waar veel spanning en tijdsdruk bij komt kijken.” Meer informatie: www.digitaalscheidingsloket.nl.

Zorg voor kinderen dichtbij

Kinderen horen thuis in een veilige omgeving op te groeien. We helpen ouders wanneer dit moeilijk is. Bijvoorbeeld met een gezinscoach of de hulp van Buurtgezinnen.Wanneer het thuis echt niet lukt, dan moeten kinderen dichtbij hun vertrouwde omgeving tijdelijk bij een pleeggezin terecht kunnen. Pascal zorgt vanaf 2015 met zijn vrouw als pleeggezin voor kinderen die niet meer thuis kunnen wonen. “In het begin deden we acute pleegzorg, maar nu bieden we langdurige pleegzorg. De twee kinderen die we nu opvangen blijven bij ons totdat ze uit huis gaan. Pleegzorg is niet makkelijk, het is complex. Het gaat niet alleen om de kinderen die niet meer thuis kunnen of mogen wonen. Het gaat ook over samenwerking met de (groot)ouders van deze kinderen en met allerlei hulpverleners. Het is ontzettend mooi en dankbaar om deze kinderen te helpen. Wij helpen ze een zo normaal mogelijke jeugd te geven.” Kijk voor meer informatie op openjewereld.nu