Situatieschets

We hebben veel sportvelden, bijna wel in elke kern. Bewegen is goed voor jong en oud. De sportvelden zijn van de gemeente, de tennisbanen soms niet. Soms ligt het sportveld in een open landschap en dan weer midden in de bossen. De verlichting op sportvelden is vaak fel licht dat van verre zichtbaar is. Alle veldverlichting op de sportvelden is van de gemeente. 

Wet- en regelgeving

In het Activiteitenbesluit is bepaald dat de verlichting op de velden om 23.00 uur uit moet zijn. 

Lichthinder

Doordat de veldverlichting fel licht is, kan het lichthinder veroorzaken. Door een armatuur goed te richten is er minder uitstraling naar de omgeving. Nieuwere armaturen hebben vaak betere spiegels waardoor het makkelijker is om het licht daar te krijgen waar het nodig is. 
Bij het vervangen van de lamp wordt nog weleens tegen de spiegel aangestoten en is het licht niet meer goed gericht. Vervelend voor de omgeving (er is meer hinder van het licht dan nodig is), maar ook op het veld. Er kunnen donkere plekken ontstaan of vlekken op het veld.

Sportveld Bemmel veel licht dat in de avond uren al van verre zichtbaar is.

Bewustwording

Het is belangrijk dat de sportvereniging zich bewust is van haar mogelijke lichtuitstraling en haar energieverbruik. Doe alleen het licht aan op de velden waar getraind wordt. Maak gebruik van dimmen als er op het hoofdveld geen wedstrijd gespeeld wordt, maar getraind. Doe het licht na het spelen uit (als er geen andere spelers meer gebruik hoeven te maken van het veld). Vervang niet zelf een lamp en laat de lampen regelmatig controleren op de juiste afstelling.

Led

Ledverlichting is in opkomst voor de sportvelden. Deze lichtbron heeft als voordeel dat het direct brandt. Je kan het dus pas aanzetten op het moment dat er gespeeld wordt. Ook kan ledverlichting goed gedimd worden. Wel kunnen de aanschafkosten nog hoger zijn in verhouding tot conventionele verlichting. De verwachting is dat het verschil de komende jaren minder wordt. 

Parkeren

Bij alle sportvelden is parkeergelegenheid. Het licht op parkeergelegenheden bij sportvelden is vaak de hele nacht aan, terwijl er geen auto meer staat. 

Parkeerplaats bij sportpark Ressen in Bemmel; Verlichting op parkeerplaats. Na het sporten brandt het licht op het terrein ook. Dit is tijdens het sporten wenselijk maar na de sluiting, als het terrein helemaal leeg is, kan het licht uit.

Zo doen we het voortaan

  • We gaan, daar waar nodig, de veldverlichting goed af laten stellen om lichthinder te voorkomen. 
  • Conventionele verlichting vervangen door ledverlichting zodra het aan vervanging toe is.
  • Verlichting op de parkeerterreinen in eigendom van de gemeente, wordt in de avond gedimd. 
  • Als het parkeerterrein niet of maar weinig wordt gebruikt gaat na het licht 24.00 uur uit (na vervanging). Dit wordt per geval bekeken. 
  • We gaan in overleg met de tennisverenigingen om te bespreken of zij hun verlichting ook willen dimmen en na 24.00 uur uitzetten. Zo kunnen we onnodige lichthinder voorkomen.

Wat vragen we

We vragen om de verlichting van de tennisverenigingen ook in de avond te dimmen en in de nacht uit te zetten.