We zijn negen maanden verder sinds de brand van 22 augustus 2018. Ambtenaren en college hebben allemaal een werkplek gevonden. In de units, één vleugel van het gemeentekantoor of het pand aan de Dorpsstraat. Hoewel het ontwerpproces goed loopt, duurt het zeker nog tot volgend jaar zomer voordat we het herbouwde gemeentekantoor weer helemaal in gebruik kunnen nemen.

Het gemeentekantoor raakte door brand, rook en roet ernstig beschadigd. Ambtenaren werkten de eerste weken thuis, in ’t Convent in Huissen of op een andere plek. Inwoners konden tijdelijk terecht in kasteel de Kinkelenburg. In oktober waren de drie tijdelijke werkunits klaar. Ook konden we de noordvleugel van het gebouw na grondige schoonmaak weer gebruiken als werkplek. In de rest van het gemeentekantoor werden de noodzakelijke sloopwerkzaamheden uitgevoerd en het gebouw schoongemaakt.

Herbouw en regels

We willen zo snel mogelijk het gemeentekantoor herbouwen. Zodat inwoners weer makkelijker binnen kunnen lopen. En ambtenaren een goede plek hebben om te werken. Hierbij moeten we ons als gemeente natuurlijk houden aan de regels. Dit betekent dat we vergunningen moeten aanvragen en de herbouw aanbesteden. Bij de herbouw gebruiken we het huidige gebouw als basis.

Samen met inwoners

Het gemeentekantoor is in 2010 open en transparant ontworpen. In de afgelopen acht jaar is er echter veel veranderd. Zo kregen we als gemeente meer taken, vooral op het gebied van het sociaal domein. Ook zijn de regels rondom privacy verder aangescherpt. Tegelijkertijd werken we als gemeente steeds meer met inwoners samen. Dit merken we aan het organiseren van allerlei bijeenkomsten en overleggen. Het huidige gemeentekantoor voldoet niet aan al deze eisen. Daarom willen aan het bestaande gebouw verbeteringen aanbrengen.

Aanpassingen bij herbouw

We willen het gemeentekantoor toegankelijker maken voor inwoners om te gebruiken. Samen met de scheiding tussen het publieke en ambtelijke domein betekent dit dat we het gebouw anders indelen. De meeste ambtenaren krijgen een werkplek op de eerste en tweede verdieping. Onder meer de balie, spreekkamers, de griffie en het college komen op de begane grond.  Ook zijn daar verschillende vergaderruimtes waar bijvoorbeeld politieke partijen en adviesraden ’s avonds gebruik van kunnen maken. In het ontwerp staat ook een multifunctionele ruimte tussen de beide vleugels van het gemeentekantoor. Voor bijeenkomsten en informatieavonden. En wanneer de gemeenteraad dat wil, kan de raad deze ook als raadszaal gebruiken. 

Besluit gemeenteraad

De architect heeft het gebouw voor een groot gedeelte opnieuw ontworpen met als basis het huidige gebouw. Het college heeft het definitieve ontwerp vastgesteld. Dit ontwerp en de financiële consequenties leggen we nu voor aan de gemeenteraad. De raad neemt hierover tijdens de raadsvergadering van 16 mei een besluit. Vervolgens kan na het afronden van het ontwerpproces de aanbesteding starten.

Welkom in tijdelijke units

We hopen na de zomer te kunnen starten met de bouw. We hopen uiteraard dat alles volgens planning gaat. Dan kunnen we het herbouwde gemeentekantoor rond de zomer in 2020 weer grotendeels in gebruik nemen. Tot die tijd blijft de gemeente gebruik maken van de tijdelijke units rondom kasteel De Kinkelenburg. Uiteraard bent u hier altijd van harte welkom! Informatie over openingstijden en het maken van een afspraak vindt u op www.lingewaard.nl/contact.