Stemt u vanuit een andere gemeente dan waar u woont? Dan heeft u een kiezerspas nodig.

U vraagt uw kiezerspas aan bij de gemeente waar u ingeschreven staat. Dit kan online, schriftelijk of op het gemeentehuis.

Bewaar uw kiezerspas goed. U krijgt geen nieuwe pas als u de kiezerspas kwijtraakt.

Online aanvragen

DigiD linkKiezerspas aanvragen

Doe dit uiterlijk 5 dagen voor de verkiezingsdag.

Schriftelijk aanvragen

Formulier (pdf) downloaden(externe link)

Het formulier moet uiterlijk 5 dagen voor de verkiezingsdag bij ons binnen zijn. U kunt het formulier versturen aan:

Gemeente Lingewaard
Afdeling Burgerzaken
Antwoordnummer 26
6660 VV Bemmel

Aanvragen kiezerspas op het gemeentehuis

U kunt uw kiezerspas tot uiterlijk 1 dag voor de verkiezingen persoonlijk aanvragen bij de gemeente. Doe dit voor 12.00 uur ’s middags. Neem het volgende mee: 

  • uw geldige identiteitsbewijs
  • uw stempas

In welke andere gemeente kan ik stemmen met een kiezerspas?

Dat hangt af van de verkiezing: 

  • Provinciale Statenverkiezingen: in een gemeente in dezelfde provincie.
  • Waterschapsverkiezingen: in een gemeente in hetzelfde waterschap.
  • Tweede Kamerverkiezingen, Europese verkiezingen of overige referenda: in elke Nederlandse gemeente.

Let op: U kunt geen kiezerspas aanvragen bij gemeenteraadsverkiezingen.