Voor nieuwe lokale initiatieven op het gebied van de Wmo, Jeugdwet en Participatiewet kan subsidie worden aangevraagd.

De lokale initiatieven moeten gericht zijn eigen kracht en samenredzaamheid (elkaar helpen). Ook moet het initiatief gericht zijn op preventie, zodat er dus minder professionele hulp nodig is. Het is verder de bedoeling om samenwerking te bevorderen tussen hulpverleningsinstanties.

Om lokale initiatieven te stimuleren is een subsidieregeling opgesteld.

De uitgebreide toelichting is opgenomen in de subsidieregeling. De subsidie kunt u tot 1 juli 2019 aanvragen via het formulier.