Ondernemers en organisaties op het gebied van cultuur, erfgoed, recreatie en toerisme kunnen bij de provincie Gelderland een subsidie aanvragen. Musea, festivals, (kleine) theaters, hotels, restaurants, evenementenorganisaties, dagattracties, campings en kermissen komen voor een financiële bijdrage in aanmerking als zij aanpassingen doorvoeren of maatregelen treffen in verband met de anderhalvemetersamenleving.