Op 1 januari gaan de nieuwe tarieven voor afval in. In dit schema ziet u wat de kosten in 2020 zijn.

Vastrecht per huishouden met diftar                              € 145,80
Lediging restafvalcontainer€ 8,30 per keer
Inworp in boven- of ondergrondse restafval container € 2,41 per keer
Vastrecht appartementencomplex zonder diftar, 1 persoonshuishouden€ 172,08
Vastrecht appartementencomplex zonder diftar, meer persoonshuishouden€ 206,28