Het kabinet stelt landelijk 45 miljoen euro beschikbaar om de controle op coronatoegangsbewijzen en identiteitsdocumenten
te ondersteunen. De gemeente Lingewaard krijgt hiervan € 120.000,- om te verdelen. Het college heeft een subsidieregeling vastgesteld om dit bedrag te verdelen.

Het geld is voor ondernemers, sportverenigingen, ontmoetingscentra en evenementen. Zij zijn nu namelijk verplicht te controleren op coronatoegangsbewijzen en identiteitsdocumenten. Het gaat om een eenmalig bedrag van € 750,-. Dit als tegemoetkoming in de extra kosten die gemaakt zijn voor de controle. Denk hierbij bijvoorbeeld aan extra loonkosten, vrijwilligersbijdragen, polsbandjes, posters en afzetmaterialen.

Hoe en wanneer aanvragen?

Komt u, als ondernemer, vereniging of organisatie, in aanmerking voor de tegemoetkoming? Dan verzoeken wij u uiterlijk 30 december 2021 online een aanvraag te doen.