Door de hoge energiekosten hebben sommige ondernemers moeite om alle rekeningen te betalen. Daarom geldt er vanaf 14 februari een subsidieregeling om mkb-ondernemers tijdelijk financieel te ondersteunen. Deze subsidie is voor mkb-ondernemers die in acute financiële nood dreigen te komen door de hoge energiekosten. 

Oplopende energiekosten

De oplopende energiekosten afgelopen maanden brengen het voortbestaan van mkb-ondernemingen in gevaar. Dat heeft ook invloed op de werkgelegenheid in onze gemeente. De overheid werkt aan regelingen om de oplopende kosten van de energierekening voor een deel te compenseren. Omdat we deze compensatie voor ondernemers pas in april 2023 verwachten, komen we ondernemers tegemoet voor de tussenliggende periode.

eHerkenning linkAanvragen tegemoetkoming energiekosten

DigiD linkAanvragen tegemoetkoming energiekosten 

 

Voorwaarden

U kunt de subsidie aanvragen tot en met 31 maart 2023. Binnen 8 weken nemen we een besluit en stellen we u hiervan op de hoogte. Voor de regeling geldt een subsidieplafond van € 221.168,-. Hierbij geldt: wie het eerst komt, wie het eerst maalt.

Hoe bepalen we de hoogte van de subsidie? 

Wij vragen u om de voorschotnota uit 2022 van de maand met de hoogste kosten en de voorschotnota uit 2022 van de maand met de laagste kosten naar ons op te sturen. Dit verschil vermenigvuldigen wij met 3 (overbruggingsperiode) en van dit totaalbedrag vergoeden wij 50%. Wij vergoeden vanaf een minimum bedrag van €1.250,- en tot een maximum bedrag van €6.000,-. 

Wat heeft u nodig voor de aanvraag?

Voor de aanvraag hebben wij de volgende gegevens nodig:

 • Ingevuld aanvraagformulier (online)
 • Uittreksel uit het handelsregister van de KvK
 • Een duidelijk leesbare kopie van de voorschotnota op bedrijfsnaam van: 
  • van de nota van de maand met de laagste energiekosten van 2022
  • van de nota van de maand met de hoogste energiekosten 2022
 • of een duidelijke leesbare kopie van de huurnota op bedrijfsnaam van: 
  • de maand met de laagste huurkosten (met energiekosten inbegrepen) in 2022
  • de maand met de hoogste huurkosten (met energiekosten inbegrepen) in 2022

Meer informatie

Heeft u vragen over deze regeling of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met het ondernemersloket. Stuur een e-mail naar ondernemersloket@lingewaard.nl of bel (026) 32 60 111