Het kabinet stelt landelijk 45 miljoen euro beschikbaar om de controle op coronatoegangsbewijzen en identiteitsdocumenten te ondersteunen. Als gemeente krijgen wij hiervan € 120.000 om te verdelen in Lingewaard. Het college heeft een subsidieregeling vastgesteld om dit bedrag te verdelen.

Voor wie

Het geld is bedoeld voor ondernemers, sportverenigingen, ontmoetingscentra en evenementen, die op grond van de Tijdelijke regeling maatregelen COVID-19 moeten controleren op coronatoegangsbewijzen en identiteitsdocumenten (zie subsidieregeling artikel 4 Doelgroep).   

Het geld vanuit de subsidieregeling mag worden uitgegeven aan bijvoorbeeld:

  • Loonkosten van medewerkers of vergoeding van vrijwilligers die de controle op de coronatoegangsbewijzen uitvoeren;
  • Materiële kosten die de controle van het coronatoegangsbewijs en identiteitsdocument faciliteren, bijvoorbeeld polsbandjes, flyers, afzetmaterialen etc.

Tegemoetkoming gemaakte kosten

U kunt een éénmalige vaste tegemoetkoming van € 750,00 aanvragen. 

U maakt alleen aanspraak op deze bijdrage als u actief controleert op coronatoegangsbewijzen en hiervoor extra kosten heeft gemaakt in de periode van 22 september 2021 tot en met 31 december 2021. 

Hoe en wanneer aanvragen?

Om de aanvraag in te dienen heeft u DigiD of eHerkenning nodig. Dien de aanvraag uiterlijk 30 december 2021 in. Aanvragen die na 30 december binnenkomen, nemen wij niet in behandeling. 

Aanvragen worden behandeld op volgorde van indiening. Als het subsidieplafond is bereikt, honoreren we geen aanvragen meer. Het geld is dan op.

Let op! Alleen aanvragen die volledig zijn ingevuld worden in behandeling genomen.

Aanvragen tegemoetkoming 

Aanvragen tegemoetkoming 

Wij nemen uiterlijk 31 januari 2022 een beslissing op uw aanvraag.