Is uw inkomen sterk gedaald door de coronamaatregelen? En heeft u daardoor problemen met de betaling van uw huur of hypotheek? U kunt dan mogelijk een uitkering krijgen via de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK). 

Wat zijn de voorwaarden?

  • U heeft in de periode januari 2021 tot 1 oktober 2021 in enige maand ten minste 15 % minder netto inkomen dan in januari of februari 2020.
  • Dit komt door de coronamaatregelen.
  • U woont in een woning waarvan u de hoofdhuurder of de eigenaar bent. 

Hoe hoog is de TONK-uitkering?

Dat hangt af van uw situatie. Om de hoogte van de TONK-uitkering te berekenen kijken we naar:

  • de hoogte van uw huur, hypotheek en eventuele servicekosten
  • uw inkomen vóór corona en een maandinkomen in het eerste half jaar 2021.

Wij beoordelen uw woonlasten in relatie tot uw huishoudinkomen vóór na corona. Dit noemen we de woonquote. Meer informatie hierover vindt u in de tabel hieronder. De TONK bestaat uit een eenmalige uitkering van 750, € 1.500, € 2.250 of € 3.000 afhankelijk van uw inkomen en woonlasten. 

Hoe lang duurt de TONK?

Van januari 2021 tot 1 oktober 2021. U kunt de TONK in deze periode aanvragen, met terugwerkende kracht tot 1 januari 2021.

Hoe kunt u de TONK-aanvragen?

Bel met het Klant Contact Centrum (KCC) via telefoonnummer (026) 32 60 111Dat kan van maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur

U ontvangt dan van ons een aanvraagformulier en een checklist. Hierin staat welke gegevens wij voor de beoordeling nodig hebben. Vul het aanvraagformulier volledig in, onderteken het, en stuur het terug met de gevraagde bewijsstukken. U krijgt dan zo snel mogelijk bericht van ons of u in aanmerking komt. Omdat we veel aanvragen verwachten, vragen we u om geduld.