De gemeente wil ondernemers blijven helpen. Daarom besloot het college van burgemeester en wethouders dat ondernemers, net als in 2020, de gemeentelijke belastingen drie maanden later mogen betalen.

De betaaldatum schuift op van 30 april naar 31 juli 2021. Ondernemers hoeven hiervoor niets aan te vragen, maar mogen gewoon later betalen. Uitzondering zijn ondernemers die in termijnen betalen met een automatische incasso. Zij kunnen uitstel van betaling binnenkort via de website van de gemeente aanvragen. Dit kan wanneer u de aanslag hebt ontvangen.

Extra lucht voor ondernemers

“Het Rijk biedt verschillende regelingen aan voor ondernemers en zzp’ers. Met de besluiten die we nu en vorige week genomen hebben, hopen we wat extra lucht te geven aan ondernemers. Voor sommige ondernemers is het misschien een druppel op een gloeiende plaat, maar voor andere ondernemers kan dit misschien net het verschil maken. Daarnaast bieden we op verschillende manieren hulp aan ondernemers die in moeilijkheden komen. Door vroeg hulp in te roepen, kunnen we hopelijk erger voorkomen.