Het bestuur van Centrum Management Lingewaard (CML) is op zoek naar een gedreven Centrummanager.

Begin 2021 is middels een intentieovereenkomst de samenwerking bekrachtigd tussen Gemeente Lingewaard, Ondernemersverenigingen Huissen, Bemmel, Gendt en drie vastgoed eigenaren. Het doel is om bruisende, levendige en ondernemende centrumgebieden met alle partners te creëren. Centrale regie, laagdrempelig contact en verbinding tussen initiatieven zijn belangrijk. Een volgende stap die de samenwerking verder moet intensiveren en de kernen verder kan laten groeien is het tot uitvoering brengen en realiseren van projecten. Om het draagvlak te vergroten onder partners zijn resultaten gewenst. De rol van de centrummanager is, om in opdracht van CML die volgende stappen te regisseren om daarmee het economisch functioneren, sociale cohesie en kwaliteit in de centra te verbeteren. Het voorkomen en tegengaan van leegstand en promotie/gebiedsbranding zijn 2 projecten waarmee centrummanagement concreet aan de slag kan. 

Als centrummanager werkt u in opdracht van het bestuur CML voor de ondernemers in de kernen van de Gemeente Lingewaard. U werkt binnen een krachtenveld van gemeente, winkeliersverenigingen en vastgoedeigenaren.

Ook levert de centrummanager een bijdrage aan het versterken van het individuele ondernemerschap van lokale ondernemers. U houdt rekening met landelijke en lokale trends en ontwikkelingen, signaleert bewegingen in de markt en weet dit terug te brengen naar nuttige informatie voor de ‘bakker om de hoek’ en de landelijke retailer.

De centrummanager stelt een jaarplan op en geeft hier uitvoering aan, is intermediair tussen de ondernemers en de gemeente over ontwikkelingen en dagelijkse bezigheden, stemt af met de winkeliersverenigingen, mobiliseert middelen en communiceert met de achterban. 

Vaardigheden en profiel

De centrummanager is een netwerker, een bruggenbouwer en een initiator van nieuwe ideeën en plannen. U bent sterk in de sociale omgang en kan ook een plan op papier zetten. U spreekt de taal van de ondernemer, maar verstaat ook de taal van de overheid. U kunt anderen enthousiasmeren en overtuigen, bent vasthoudend, doelgericht en slagvaardig. U kunt goed omgaan met conflicten en belangentegenstellingen. U respecteert de eigenheid van de 3 kernen. Daarnaast heeft de centrummanager duidelijke communicatieve vaardigheden zoals het verspreiden van (digitale) nieuwsbrieven en dergelijke via sociaal media en het betrekken van de pers om vooruitgang zichtbaar te maken.

Gedurende 2021 moet eveneens onderzocht worden of een BIZ voor ondernemers en vastgoedeigenaren meerwaarde heeft en op draagvlak kan rekenen. Ervaring met het opzetten van een of meerdere BIZ is een pré. 

We zijn op zoek naar een (zelfstandige) centrummanager op HBO-WO werk- en denkniveau voor gemiddeld 12 uur per week, tariefstelling in beginsel €70 - €80 per uur afhankelijk van kennis en ervaring. Invulling van de uren is  (in overleg) flexibel waarbij ook delen buiten reguliere kantoortijden vallen. U wordt als zelfstandige ingehuurd door het CML-bestuur voor een periode tot eind 2021. Afhankelijk van de beschikbare middelen en bereidheid van de partners kan deze aanstelling verlengd worden. Beoogde start van de opdracht is dit voorjaar voorzien.

De sluitingstermijn voor aanmeldingen op deze opdracht is 28 februari 2021.

Uw motivatie, CV en aanbieding kunt u opsturen naar Louis du Pré, interim-voorzitter CML louisdupre4@gmail.com of naar ondernemersloket@lingewaard.nl

Vragen en verzoeken om meer informatie kunt u ook aan deze adressen richten.