Bent u wel eens opgelicht via internet? En wat heeft u toen gedaan? Heeft u wel eens last van de buren of van hangjongeren in uw buurt? Is er wel eens bij u ingebroken? Dit zijn enkele vragen uit de Veiligheidsmonitor. De Veiligheidsmonitor is een onderzoek naar criminaliteit, onveiligheid, buurtproblemen en het optreden van gemeente en politie bij u in de buurt.

900 inwoners van Lingewaard kregen per post een uitnodiging van I&O Research om deel te nemen aan deze Veiligheidsmonitor. Deze inwoners zijn willekeurig gekozen. 

Uitnodiging ontvangen? Doe mee!

Heeft u ook een uitnodiging ontvangen? Doe dan mee! Door uw mening te geven, draagt u bij aan de leefbaarheid en veiligheid in uw buurt. Voor de betrouwbaarheid van het onderzoek is het belangrijk dat zo veel mogelijk inwoners meedoen. U kunt de vragenlijst online of op papier invullen. 

Wij gebruiken de uitkomsten van dit onderzoek ook bij het veiligheidsbeleid in Lingewaard. Deel uw ervaringen via de Veiligheidsmonitor en geef ons de informatie die wij nodig hebben om de gemeente veiliger en mooier te maken!

De Veiligheidsmonitor is een onderzoek dat al in meer dan 300 gemeenten is gedaan. In Lingewaard start het onderzoek rond 25 augustus. De resultaten verwachten we in maart 2022.
 

Veelgestelde vragen

Wat is de veiligheidsmonitor?

De Veiligheidsmonitor is een onderzoek naar veiligheid en leefbaarheid in uw eigen buurt. Het onderzoek meet hoe (on)veilig u zich voelt. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) doet samen met I&O Research het onderzoek, regionaal en landelijk. In totaal gaat het om 65.000 enquêtes. Gemeenten kiezen zelf of ze meedoen, en of ze het onderzoek een keer per twee of per vier jaar houden. I&O Research doet het onderzoek voor de gemeente. Meer hierover leest u op www.cbs.nl/veiligheidsmonitor

Wat is het doel van het onderzoek?

Met dit onderzoek willen de gemeente en politie weten wat de bevolking van de veiligheid en leefbaarheid van de buurt vindt. De uitkomsten van het onderzoek gebruiken we bij het veiligheidsbeleid in Lingewaard. Daarom is het belangrijk dat zo veel mogelijk (verschillende) personen meewerken aan het onderzoek. Deel uw ervaringen via de Veiligheidsmonitor en geef ons de informatie die wij nodig hebben om de gemeente veiliger en mooier te maken!

Hoe is de vragenlijst opgebouwd?

De vragenlijst bestaat uit een aantal vragenblokken met de volgende onderwerpen:

 • Leefbaarheid woonbuurt
 • Beleving overlast in de buurt
 • Veiligheidsbeleving
 • Slachtofferschap (traditionele criminaliteit en cybercrime)
 • Tevredenheid laatste politiecontact
 • Oordeel functioneren politie in de buurt
 • Oordeel functioneren politie algemeen
 • Oordeel functioneren gemeente (participatie, gemeentelijke handhavers)
 • Preventie (technisch, gedrag en buurt)
 • Respectloos gedrag, discriminatie en weerbaarheid
 • Achtergrondkenmerken

Wie worden er ondervraagd?

Via een steekproef heeft het CBS bepaald wie er meedoen. Deelnemers zijn dus willekeurig geselecteerd. Iedereen van 15 jaar en ouder kan benaderd worden voor het onderzoek. Voorwaarde is dat u niet woont in een instelling, inrichting of tehuis. Kinderen van 15 jaar krijgen een uitnodiging via een toestemmingsbrief voor hun ouders/verzorgers. Alle overige personen in de steekproef (van 16 jaar en ouder) krijgen een persoonlijke uitnodiging.

Hoe kan ik meedoen?

U kunt alleen meedoen als u persoonlijk een uitnodigingsbrief hebt ontvangen. In de brief staat een unieke inlogcode waarmee u kunt inloggen op de online vragenlijst. U kunt de vragenlijst ook op papier invullen. De uitnodiging is persoonlijk. Iemand anders (bijvoorbeeld een huisgenoot) mag de vragenlijst niet voor u invullen. Bent u niet benaderd, maar wilt u wel uw mening geven? Dan kunt u mailen naar vth@lingewaard.nl.                

Waarom zou ik meedoen aan de Veiligheidsmonitor?

Met dit onderzoek willen de gemeente en politie weten wat u van de veiligheid en leefbaarheid van de buurt vindt. De uitkomsten van het onderzoek gebruiken we bij het beleid op het gebied van veiligheid en leefbaarheid in Lingewaard. Door mee te doen helpt u dus mee aan een leefbaarder en veiliger Lingewaard.

Wat wordt er met de resultaten gedaan?

De gemeente en politie gebruiken de resultaten om het beleid op het gebied van veiligheid en leefbaarheid af te stemmen op de wensen en ervaringen van de inwoners. Ook maakt het CBS elk jaar een rapportage met daarin de lokale en landelijke gegevens.

Privacy

Alle gegevens worden vertrouwelijk behandeld en anoniem verwerkt. De uitkomsten zijn niet naar u te herleiden. De resultaten worden niet voor commerciële doeleinden gebruikt.    

Helpdesk voor inwoners

Heeft u vragen over het onderzoek? Dan kunt u gratis bellen met de helpdesk van I&O Research: 0800 0191. U kunt ook mailen naar veilig@ioresearch.nl