Als gevolg van de Brexit kan vanaf 1 oktober 2021 alleen nog met een paspoort naar het VK worden gereisd. Een identiteitskaart is dan niet meer geldig.

Burgers die onder het Terugtrekkingsakkoord vallen (dat zijn burgers die op of voor 31 december 2020 in het VK wonen) kunnen tot en met eind 2025 gebruikmaken van hun ID-kaart. Mogelijk hebben deze burgers een bewijs nodig dat zij onder het Terugtrekkingsakkoord vallen. De landen die onder het VK vallen zijn: Engeland, Schotland, Wales en Noord-Ierland. Voor meer informatie over de Brexit kijk op Rijksoverheid.nl/brexit.