Op deze gemeentepagina’s plaatsen we soms verkeersbesluiten. Dat doen we als ze voor veel inwoners van Lingewaard belangrijk zijn. Bijvoorbeeld bij een nieuwe voorrangssituatie of een nieuwe maximumsnelheid. Als besluiten maar voor een kleine groep mensen interessant zijn, zetten we ze alleen op www.overheid.nl. Denk bijvoorbeeld aan het inrichten van een invalidenparkeerplaats of het aanwijzen van parkeerplaatsen voor een elektrische laadpaal. U hoeft zelf niet in de gaten te houden of er nieuwe besluiten over uw omgeving geplaatst zijn. U kunt automatisch een e-mail hierover ontvangen.

Hoe werkt het?

Ga naar www.overheid.nl/attenderingsservice. Vul daar uw gegevens in. Daarbij geeft u aan waarvan
u op de hoogte wil blijven. Dat kunnen verkeersbesluiten zijn, maar u kunt bijvoorbeeld ook bouw- en kapvergunningen aankruisen. Kies ook een straal rondom uw adres. U ontvangt dan voortaan automatisch een e-mail over besluiten in uw woonomgeving