Op 20 maart waren de verkiezingen voor de Provinciale Staten en het Waterschap Rivierenland. 

Provinciale Staten

De Provinciale Staten van Gelderland bestaat uit 55 zetels. 55 plekken voor mensen die namens u en andere inwoners van Gelderland laten horen wat zij belangrijk vinden voor de provincie. Zij stellen het beleid en de plannen van onze provincie vast en controleren of deze goed worden uitgevoerd. Zij spreken namens de inwoners van de provincie. Zij zijn uw stem. Voor meer informatie over de verkiezingen kunt u kijken op www.gelderland.nl/verkiezingen.

Waterschap Rivierenland

Waterschap Rivierenland zorgt voor schoon, genoeg water en veilige dijken. Ze is verantwoordelijk voor het zuiveren van afvalwater. Zij  zorgt voor schoon water in de beken, rivieren, meren en zeeën. Ook zorgt ze er voor dat het waterniveau op peil blijft door inzet van sluizen en gemalen. Een grote uitdaging bij droge zomers en natte winters. Daarbij bewaakt het waterschap onze dijken. Belangrijk voor alle inwoners van ons mooie rivierengebied. Uw stem bepaalt mee wie in het bestuur van het waterschap plaatsneemt. Nieuwsgierig naar wat het Waterschap nog meer doet? Neem een kijkje op www.waterschaprivierenland.nl.

Kijk op www.lingewaardkiest.nl voor de uitslagen.