Beste mensen,

Het coronavirus. Het gaat de laatste weken over niets anders. Sinds de eerste besmetting in Nederland  werd geconstateerd, gaan de ontwikkelingen ook voor ons land in een razend tempo. 

Josan Meijers

Het aantal patiënten loopt snel op. Het risico is levensgroot dat er straks geen zorg meer kan worden gegeven aan mensen die dat nodig hebben. Om dit te voorkomen, nam het kabinet afgelopen weekend ingrijpende maatregelen die gelden tot en met 6 april. Op de website www.rijksoverheid.nl/coronavirus vindt u het complete overzicht.

De gemeente Lingewaard bereidt zich gelukkig al weken voor op de situatie die nu werkelijkheid is. We hebben goed gekeken naar het werk dat per se door moeten gaan. Denk aan paspoorten uitgeven, uitkeringen verstrekken, huwelijken voltrekken en hulp bieden aan mensen die zorg nodig hebben. En we hebben ons erop voorbereid dat zoveel mogelijk mensen hun werk vanuit huis kunnen doen. We hebben veel geleerd van de weken na de brand in augustus 2018. Die ervaring kunnen we nu goed gebruiken. 

De dingen die we echt alleen vanuit het gemeentehuis kunnen regelen, vinden daar plaats. We doen ons uiterste best onze dienstverlening op peil te houden. U kunt altijd telefonisch en via de mail bij ons terecht. En, alleen als het echt nodig is, ook op het gemeentehuis. Dat kan even niet meer met vrije inloop. Afspraken op het gemeentehuis gaan voorlopig alleen op afspraak.

De maatregelen van het kabinet gaan ver. Maar ze zijn wel nodig. Ik realiseer me dat de maatregelen een enorme invloed hebben op het dagelijkse leven in onze kernen. Maar het is tegelijk mooi te zien dat hier onze kracht ligt. Want het zorgen voor en omzien naar elkaar, zit in de genen van de inwoners van Lingewaard. 

En dat zorgen en omzien is precies wat we nu nodig hebben. Zullen we daarom allemaal de komende weken goed om ons heen kijken? Kennen we mensen die alleen thuis zitten of ouderen die even geen bezoek kunnen krijgen? Een telefoontje, bloemetje, kaart of brief helpt deze mensen waarschijnlijk beter door de lastige weken heen.

Intussen: vergeet niet goed voor uzelf en uw naasten te zorgen. Ga alleen de deur uit als dat echt moet en mijd grote groepen mensen. Houd afstand tot anderen en blijf alert op uw gezondheid. Hoe beter we nu op onszelf en anderen passen, hoe eerder deze vervelende situatie achter de rug is. Ik wens u de komende tijd veel sterkte!

Josan Meijers
Burgemeester Lingewaard