Dinsdagavond 12 november heeft een bewonersavond plaatsgevonden waarin de concept-visie voor het Hart van de Wijk is toegelicht. Ruim 100 bewoners waren hierbij aanwezig. De aftrap vond plaats door wethouder Helga Witjes. De rest van de avond is verzorgd door bureau Ruimtevolk.

Wat er aan vooraf ging

Door bewoners en betrokken partijen zijn op verschillende momenten analyses gemaakt van de sterke en zwakke punten, kansen en knelpunten voor het Hart van de Wijk. De afgelopen maanden is hierop voortgeborduurd met een brede werkgroep bestaande uit bewoners, gemeente en stakeholders. In diverse ateliers is gewerkt aan een analyse en een visie voor het Hart van de Wijk. Aan de hand van verschillende scenario’s is het gesprek gevoerd over de gewenste ontwikkeling van het gebied. Ook zijn tien uitgangspunten vastgesteld. Vervolgens is gewerkt aan een concept-visie. 

Bewonersavond

De concept-visie is tijdens de bewonersavond aan de rest van de wijk toegelicht. Iedereen is uitgenodigd om hierop te reageren. Op basis van de reacties wordt in de komende weken de gebiedsvisie afgerond.

Wat volgt

De presentatie van de concept visie kunt u downloaden zodat u deze nog eens rustig kunt doornemen.

Heeft u problemen met het lezen van bovenstaand document, of wilt u de volledige versie van de presentatie ontvangen? Neem dan contact op met Patricia Hoogveld via (026) 32 60 111 of p.hoogveld@lingewaard.nl.