Situatieschets voetpaden

We hebben veel voetpaden in onze gemeente. Voetpaden die langs een rijbaan of fietspad liggen. 

 
Of die gescheiden worden door struiken of een grasveld van een rijbaan of fietspad, maar er wel evenwijdig aan liggen. 

Of voetpaden die los door de woonwijken heen lopen. We noemen dit ook wel solitaire voetpaden. 


Sociale veiligheid (en dan vooral het gevoel van veiligheid) speelt met name een rol op losse voetpaden. Vaak worden deze voetpaden gebruikt om de honden uit te laten. 
Als er zicht vanuit de omgeving op de voetpaden is, dan is er sprake van enige mate van sociaal toezicht. Vaak liggen de voetpaden tussen de wijken in zonder dat er zicht vanuit de omliggende omgeving op deze paden is. We spreken dan van schijnveiligheid als deze voetpaden verlicht zijn. Dat willen we niet meer.

Situatieschets achterpaden

Achterpaden zijn paden die achter de huizen langs lopen. Dit zijn vaak smalle paden om toegang te krijgen tot de achtertuinen. De achterpaden in gemeentelijk eigendom, verlichten we al jaren niet. 
Maar vaak zijn de achterpaden niet van ons, maar bijvoorbeeld van de woningbouwvereniging. Die bepalen dan of het achterpad wel of niet verlicht wordt.

Pater Rikkenstraat in Haalderen. Achterpad van de gemeente dat niet verlicht wordt.

Zo doen we het voortaan

  • Voetpaden langs een doorgaande weg worden over het algemeen mee verlicht met de rijbaan of het fietspad. Ligt het voetpad gescheiden van de rijbaan of fietspad dan wordt deze in principe niet apart verlicht. 
  • Wij verlichten losse openbare voetpaden niet, tenzij ze woonwijken verbinden of als het doorgaande paden zijn en er genoeg sociale controle is. Dit wordt per geval beoordeeld. Indien ze wel verlicht worden, dan wordt de verlichting in de avond gedimd. Op die losse paden waar na 23.00 uur niet meer (of weinig) gebruik van gemaakt wordt, kunnen wij besluiten om dan het licht uit te zetten (zodra dit technisch mogelijk is). Het uitzetten wordt wel met de omgeving afgestemd.
  • Onze achterpaden worden niet verlicht. Zijn de achterpaden van derden, zoals bijvoorbeeld de woningbouwvereniging, dan bepaalt die of het achterpad wel of niet verlicht wordt.