Maandag 7 december ondertekenden de gemeente en Huurdersbelang Lingewaard, Waardwonen en Woonstichting Gendt de prestatieafspraken voor 2021. De afspraken vormen de basis voor de samenwerking tussen de verschillende partijen. Zo maken we het mogelijk om doelen te realiseren die afzonderlijk minder makkelijk haalbaar zijn. Vooral in de kleine kernen willen we bouwen voor alle generaties zodat inwoners in hun eigen dorp of stad kunnen blijven wonen. Belangrijke aspecten zijn een betere doorstroming en voldoende woningen voor senioren en starters.

,

Wethouder Helga Witjes: “We willen in Lingewaard voldoende goede en betaalbare woningen. Daarbij gaan we ook voor duurzame woningen. Ook investeren we in de leefbaarheid van wijken. Bouwen doen we op basis van onderzoek en overleg met marktpartijen en bewoners in elke kern. We zetten in op woningen voor starters en senioren, maar ook doorstromers komen aan bod. Dit is maatwerk per kern.”

De afspraken samengevat

De afspraken voor komend jaar gaan onder andere over:

  • Te bouwen huurwoningen en voorbereiding nieuwe plannen (o.a. Mariaplein Haalderen, betrokkenheid Driegaarden, Hof van klein Baal Haalderen, Vleumingen Gendt, Kosterij en bibliotheek Gendt). Gezamenlijk zoeken we naar noodzakelijke bouwlocaties en gaan we vroegtijdig in overleg voor meer sociale nieuwbouw. 
  • Toevoegen van tijdelijke woningen, oriëntatie op geschikte bouwlocaties.
  • Duurzaamheid (o.a. energiezuinig maken woningen, deelname aan de warmtevisie en Wijk van de toekomst Zilverkamp).
  • Herstructurering van woningen (o.a. Klappenburg Bemmel, Doelenstraat Huissen en de Staatsliedenbuurt in Gendt).
  • Huisvesting statushouders en organiseren opvang en begeleiding met partijen.
  • Leefbaarheid (o.a. deelname integrale wijkaanpak Zilverkamp, diverse leefbaarheidsprojecten vanuit gezamenlijk budget Waardwonen en gemeente, deelname aan buurtbemiddeling).
  • Maken van afspraken over de opgave voor het huisvesten van mensen in beschermd wonen en de opvang van de uitstroom. 
  • Inzetten op doorstroming (o.a. doorstroombeleid Waardwonen, inzet wooncoach, pilot tijdelijk verhuur aan starters).