De Dorpensingel-Oost maakt Nijmegen-Noord en Bemmel beter bereikbaar en maakt het verkeer in het gebied veiliger. Daarom zijn er ook maatregelen nodig aan het Vossenhol in Bemmel.

We passen de weg aan

We willen de veiligheid voor voetgangers, fietsers en auto’s verbeteren. Dat doen we door voetgangers, fietsers en gemotoriseerd verkeer van elkaar te scheiden. Ook zorgen we ervoor dat het verkeer beter door kan stromen. Daarom zorgen we dat de weg de breedte krijgt die minimaal vereist is. Bomen laten we zoveel mogelijk staan.
We proberen zoveel mogelijk de tuingrenzen aan te houden, maar soms is het nodig om een deel van een aangrenzende tuin te kopen. In 2021 gaan we hierover in overleg met de huidige eigenaren/bewoners.

In gesprek

We zorgen dat we goed in contact zijn met de omwonenden. In juli 2019 hebben we een bijeenkomst (een werkatelier) georganiseerd met de bewoners van het Vossenhol. Zij brachten ideeën in en reageerden op het eerste ontwerp. Tijdens een tweede werkatelier op 17 december 2019 is een terugkoppeling gegeven op de wijzigingen in het originele ontwerp en is het aangepaste ontwerp gepresenteerd. Sindsdien presenteerde een aantal inwoners van het Vossenhol een alternatieve route voor de Dorpensingel die gevolgen zou hebben voor de plannen met het Vossenhol. Dit inwonersinitiatief is in september in de Lingewaardse gemeenteraad behandeld en afgewezen. Het ontwerp is verder uitgewerkt en begin 2021 aan omwonenden gepresenteerd. Hierop zijn enkele reacties binnengekomen die in het definitieve ontwerp zijn verwerkt. Zodra het ontwerp-bestemmingsplan gereed is, gaan we hierover opnieuw het gesprek aan met de omgeving.

Planning

  • 2020-2021: we passen het ontwerp aan
  • 2021: we passen het bestemmingsplan aan
  • 2021-2022: we bereiden het werk voor
  • 2022-2023: we voeren het werk uit

Documenten

In de documenten hieronder vindt u meer informatie. Mocht u moeilijkheden hebben om de bijlage(n) te lezen, neemt u dan contact op met dorpensingel@nijmegen.nl. Dan zorgen wij voor een oplossing op maat.