Op de Vossenpelssestraat hebben wij maatregelen genomen om te zorgen dat het verkeer langzamer rijdt. Samen met de andere drie verkeersmaatregelen van het project Dorpensingel zorgt dit ervoor dat Nijmegen-Noord en Bemmel beter bereikbaar en verkeersveiliger worden. Voor het noordelijk deel van de Vossenpelssestraat moeten we het plan nog maken.

Het zuidelijke deel is in het voorjaar van 2020 gereed gekomen. Wij hebben de Vossenpelssestraat-Zuid, de Laauwikstraat en Bekkersland ingericht als 30 km/u-wegen. Het asfalt is vervangen door geluidsarme klinkers en wij hebben verhoogde kruispunten aangelegd en versmallingen bij bushaltes. De verlichting wordt later vervangen. 

Deze maatregelen zorgen ervoor dat het verkeer hier minder hard rijdt. En ze stimuleren het doorgaande verkeer in de toekomst niet meer door de woonwijk te rijden, maar over de Dorpensingel-Oost (werktitel). 

Tegelijk met de herinrichting heeft gemeente Nijmegen de rioolaansluiting van ongeveer 50 woningen vervangen en de afvoer van het regenwater verbeterd.   

Vossenpelssestraat-Noord

Voor het noordelijke deel van de Vossenpelssestraat tot aan de Zandsestraat moeten we het plan nog maken. We weten nog niet wanneer we een eerste ontwerp met de omwonenden gaan bespreken. De bedoeling is dat we in de loop van 2023 klaar zijn, tegelijk met de andere Dorpensingelprojecten.