De Adviesraad is een onafhankelijke raad. We adviseren het college van burgemeester en wethouders en/of de gemeenteraad over het sociaal beleid. Dat doen we gevraagd en ongevraagd. Onze adviesraad bestaat uit maximaal 12 leden en geven inwoners een stem in het sociaal beleid van de gemeente. We vergaderen één keer per maand.

Er is plaats voor twee nieuwe leden

Omdat een aantal leden helaas niet meer kunnen deelnemen, zoeken we twee nieuwe leden. Van leden verwachten we dat ze betrokken zijn bij cliënten in het sociaal domein of/en hen kunnen vertegenwoordigen. Afhankelijk van de samenstelling kijken we samen naar een goede taakverdeling. 

We willen graag een afspiegeling zijn van de Lingewaardse samenleving

De adviesraad vertegenwoordigt de inwoners van Lingewaard. Inwoners, jong én oud, met én zonder beperking, nieuw in Lingewaard of niet. Vanwege de huidige samenstelling nodigen we met name vrouwen en inwoners met een migratie-achtergrond uit om zich aan te melden. Bij voorkeur kiezen we iemand die de meeste diversiteit aan de adviesraad toevoegt. 

Wie ben jij?

  • Je bent enthousiast en gemotiveerd om een bijdrage te leveren aan het sociaal, maatschappelijke beleid in Lingewaard;
  • Je bent sterk betrokken bij of hebt kennis van het sociaal domein; bij voorkeur de Wmo, Participatiewet en/of Jeugdwet;
  • Je woont in de gemeente Lingewaard. Je werkt niet beroepsmatig in Lingewaard in het beleidsveld waar wij over adviseren;
  • Je hebt een netwerk of bent bereid dit op te bouwen. Hierdoor ontvang je signalen uit de samenleving en hoef je niet alleen uit te gaan van eigen ervaring;
  • Je kunt aanwezig zijn bij de maandelijkse vergadering. Dit is elke eerste woensdag van de maand, tussen 9:00 en 11:00 in Bemmel;
  • Je hebt een positief, kritische houding;
  • Je kunt informatie aanbrengen, op waarde schatten, samenhang zien en aanbrengen om tot een goed advies te komen;
  • Je bent een teamspeler: persoonlijke inbreng is belangrijk, maar de advisering is een gedeelde verantwoordelijkheid.

Ben jij de persoon die wij zoeken?

Meld je dan aan bij de voorzitter van de Adviesraad, Roel Keuken. Hij is ook bereikbaar voor vragen. Dat kan via: 06 53 35 35 36 of keukenr@kpnmail.nl