Gemeente Lingewaard

Aanvragen mantelzorgwaardering

Aanvragen mantelzorgwaardering

Het mantelzorgcompliment bestaat uit een bedrag van 140 euro dat uitgekeerd kan worden aan één of meerdere mantelzorgers.

Welzijnssubsidie

Welzijnssubsidie

De gemeente subsidieert activiteiten en initiatieven op het gebied van welzijn.

Meedoenregeling Lingewaard

Meedoenregeling Lingewaard

Informatie over de meedoenregeling en het kindpakket, voor inwoners met een laag inkomen en weinig of geen spaargeld.

Ondersteuning en zorg

Ondersteuning en zorg

Zelfstandig wonen en leven, mantelzorg en gezondheid

Werk en inkomen

Werk en inkomen

Begeleiding naar werk, bijstand en vrijwilligerswerk

Hulp van een clientondersteuner

Hulp van een cliëntondersteuner

Cliëntondersteuners geven informatie over maatschappelijke ondersteuning, (jeugd)zorg, onderwijs, welzijn, wonen, werk & inkomen.

Jeugd en gezin

Jeugd en gezin

Hulp, zorg en ondersteuning aan kinderen tot 18 jaar en hun ouders

Vervoer en mobiliteit

Vervoer en mobiliteit

Individuele vervoersvoorzieningen, regiotaxi en vervoer over grotere afstanden

Vertrouwenspersoon

Vertrouwenspersoon

Bent u niet tevreden over de contacten met de gemeente, hulpverlener of instelling? U kunt contact zoeken met een vertrouwenspersoon.

    Top