Vertrouwenspersoon

Home  |  Zorgportaal  |  Vertrouwenspersoon

Vertrouwenspersoon

Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent en problemen ervaart in de contacten met uw gemeente, hulpverlener of instelling. En dat u er samen niet uitkomt. In dat geval kunt u terecht bij een vertrouwenspersoon.

Onafhankelijk
De vertrouwenspersoon is werkzaam bij Zorgbelang Gelderland, een organisatie die opkomt voor zorggebruikers. De vertrouwenspersoon is helemaal onafhankelijk: hij luistert, denkt met u mee en geeft advies. De vertrouwenspersoon geeft geen oordeel en kent 100% geheimhoudingsplicht. De dienstverlening is gratis voor inwoners van de gemeente Lingewaard.

Waarvoor kunt terecht bij de vertrouwenspersoon?

  • Advies over het oplossen van kwesties met uw gemeente, hulpverlener of instelling over zorg, welzijn, jeugdhulp, arbeidsparticipatie of passend onderwijs.
  • Hulp bij het helder formuleren van vragen: ‘Waar loop ik precies tegenaan?’ En ‘hoe wil ik dat oplossen?’
  • Informatie over uw rechten en mogelijkheden om klachten af te handelen.
  • Hulp bij het maken van een (klacht)brief.
  • Ondersteuning tijdens een (klacht)gesprek.
  • Hulp en ondersteuning tijdens een officiële klachtenprocedure.

Contactgegevens

Tel. (026) 384 28 26 (op werkdagen tussen 9.00 en 16.30 uur)

E-mail: vertrouwenspersoon@zorgbelanggelderland.nl

Website: www.zorgbelanggelderland.nl

Top