Er zijn plannen om woningen te bouwen op de hoek aan de van der Mondeweg – Lage Zandsestraat in Haalderen. Een ontwikkelaar diende hiervoor een plan in voor ongeveer 50 woningen. Het college van burgemeester en wethouders verleende hier principemedewerking aan. Dit betekent dat het college hier positief tegenover staat. En dat de ontwikkelaar de plannen verder uit mag werken. Dit gebeurt in overleg met omwonenden en inwoners van Haalderen.