In Lingewaard is het goed wonen! We zijn aantrekkelijk voor inwoners van andere regio’s die hier graag willen wonen. Daarnaast willen veel mensen blijven wonen in Lingewaard. Hierdoor is er grote vraag naar woningen. 

Bouwen in kleine kernen

We willen in iedere kern, zeker ook in de kleine, blijven bouwen. Dit om aan de behoefte van eigen inwoners te voorzien. Wethouder Sluiter: “Vooral in de kleine kernen willen we bouwen voor oma, moeder en dochter zodat inwoners in hun eigen dorp of stad kunnen blijven wonen.” Belangrijke aspecten zijn een betere doorstroming en voldoende woningen voor senioren en starters.

Bouwen naar behoefte

Wethouder Helga Witjes geeft aan dat we vooral willen bouwen waar in een kern behoefte aan is. “Dit doen we op basis van onderzoek in elke kern. Welke vraag naar woningen is er? Hieruit blijkt dat er vooral behoefte is aan woningen voor starters, doorstromers en senioren. Maar dit verschilt per kern. We kijken echt naar maatwerk.”

Plattegrond met woningbehoefte, woningbouwplannen en woningbouwopgave per kern

Woningbouwplannen

Lingewaard heeft op dit moment ongeveer 25 grotere plannen zoals De Plak in Bemmel en Driegaarden in Huissen. In elke kern is er ook een aantal kleinere plannen. Het gaat om ‘harde’ en ‘zachte’ plannen. Plannen waar het bestemmingsplan is vastgesteld én plannen waar de bestemmingsplanprocedures nog voor doorlopen moeten worden. De daadwerkelijke oplevering is onder meer afhankelijk van bestemmingsplanprocedures en aantrekken van ontwikkelaars. Daarnaast is de gemeente in gesprek met partners voor nog meer nieuwe plannen.

De komende tijd besteden we aandacht aan woningbouw in de verschillende kernen van Lingewaard.

Dit staat genoteerd in de presentatieafspraken voor 2021 die op 7 december 2020 zijn ondertekend. De gemeente en Huurdersbelang Lingewaard, Waardwonen en Woonstichting Gendt hebben hier hun handtekening onder gezet.

U ziet er alles over in dit filmpje en leest er alles over in het bericht Voldoende duurzame en betaalbare woningen in Lingewaard.