De gemeente heeft een vergunning aangevraagd voor het planologisch mogelijk maken van 130 woningen en het bouwrijp maken van het terrein aan de Sallandstraat in Haalderen. Met deze vergunning kunnen we ook permanente woningen plaatsen.

Bekijken vergunning

Er ligt vanaf 28 maart een ontwerpvergunning voor het planologisch mogelijk maken van maximaal 130 woningen ter inzage. Iedereen kan hier tot en met 8 mei op reageren. Voor de bouw van de woningen is ook nog een bouwvergunning nodig. Die vraagt woningcorporatie Waardwonen in de loop van dit jaar aan voor de eerste fase van het plan. In de eerste fase gaat het om 50 flexwoningen.

Woningen

De 50 flexwoningen blijven 30 jaar staan. We verwachten dat deze in de eerste helft van 2025 klaar zijn. Op deze manier kunnen we zo snel mogelijk iets aan de woningnood doen. De rest van de woningen blijven permanent staan. De gemeenteraad beslist in september of oktober 2024 hoe deze permanente woningen in de tweede fase worden ingevuld. Dit kunnen bijvoorbeeld sociale huurwoningen, betaalbare koopwoningen en/ of dure koopwoningen zijn.

Reageren op ontwerpvergunning

U kunt de ontwerpvergunning vanaf 28 maart op www.officielebekendmakingen.nl(externe link) vinden. Hier zoekt u dan op ‘ODRA23AB2293’. De documenten vindt u in de linker kolom onder ‘bekijk documenten’. Op www.ruimtelijkeplannen.nl(externe link) is het ontwerpbesluit met bijbehorende documenten ook in te zien. Als u hierover uw mening aan het college van burgemeester en wethouders wil geven, kan dat. Dit heet het indienen van een zienswijze. U kunt dit tot uiterlijk woensdag 8 mei 23.59 uur op drie manieren doen:

  • Digitaal: op de website www.lingewaard.nl/sallandstraat vindt u de button ‘zienswijze indienen’.
  • Schriftelijk: in een brief aan het college, Postbus 15, 6680 AA Bemmel.
  • Mondeling: in een gesprek over uw zienswijzen. Daarvoor kunt u een afspraak maken via het Klantcontactcentrum op telefoonnummer (026) 32 60 111.

Meer informatie

Kijk op www.lingewaard.nl/sallandstraat voor alle informatie.