De gemeente biedt mensen met een laag inkomen gratis zelftests en medische mondkapjes aan.

Wethouder Aart Slob: “De verplichting om mondkapjes te dragen verdwijnt binnenkort op de meeste plaatsen. Maar het is goed om kwetsbare mensen te blijven beschermen. Daarom is er het advies om wel mondkapjes te dragen op drukke plekken. En ook testen blijft belangrijk om te voorkomen dat je anderen besmet.”

Voorwaarden en aanvragen

Hieronder staat wat de voorwaarden zijn en hoe u de spullen kunt krijgen. Inwoners die gebruik maken van de Meedoenregeling ontvingen per e-mail al informatie over het bestellen van mondkapjes en zelftesten.

  • De Voedselbank verstrekt de kapjes en tests voor inwoners die een voedselpakket ontvangen.
  • Aanvragen zijn uitsluitend bedoeld voor inwoners met een laag inkomen tot 120% bijstandsnorm (alleenstaande € 1.250 en echtpaar/samenwonende € 1.800 netto per maand).
  • Reserveren kan via vraag@swlingewaard.nl of via telefoonnummer 088 - 255 25 55.
  • SWL reserveert een set voor u en spreekt met u af waar u het pakket kunt ophalen, bijvoorbeeld bij een SWL-Participatiepunt.

Meer informatie

Op www.rivm.nl/coronaviruscovid-19/testen/zelftesten vindt u informatie over het gebruik van zelftesten.