Voor het jaar 2021 stelden we de WOZ-waarde voor woningen en bedrijfspanden opnieuw vast. De WOZ-waarde wordt gebruikt door:

  • de gemeente: voor het berekenen van de aanslag onroerendezaakbelastingen (OZB);
  • de belastingdienst: voor het bepalen van het eigen woningforfait bij de inkomstenbelasting;
  • het waterschap: voor het berekenen van de waterschapsbelasting.
     

De waarde van een woning bij verkoop

Voor het bepalen van de WOZ-waarde kijken we naar welke prijs voor een pand zou zijn betaald als het rondom 1 januari 2020 zou zijn verkocht. Daarbij houden we rekening met de ontwikkeling van de prijzen in die periode. Zijn er weinig verkoopprijzen beschikbaar? Dan maken we ook gebruik van eerdere of latere marktgegevens. Bij de waarde kijken we ook naar de verbouwingen en/of aanbouwen die in de loop van 2020 zijn gerealiseerd. Dit melden we met de aanduiding ‘naar de toestand op 1 januari 2021’. Het coronavirus heeft geen invloed op de WOZ-waarde van dit jaar. Dat komt omdat we de waarde op 1 januari 2020 als uitgangspunt nemen.

Werkelijke verkoopcijfers

We vergelijken het pand met panden die werkelijk zijn verkocht. De WOZ-waarde is dus afgeleid van gerealiseerde verkopen. Eigenlijk is deze dus niet hoger of lager dan de waarde op de huizenmarkt. De gemeente heeft geen invloed op de verkopen. Deze komen namelijk tot stand door vraag en aanbod. De waarde is gebaseerd op werkelijke verkoopcijfers.

No cure no pay

“WOZ-waarde te hoog? Wij maken gratis bezwaar voor u!” Er zijn verschillende bedrijven met deze slogan actief. Het klinkt mooi, maar hoe werkt het eigenlijk? Wanneer u bezwaar indient en dit gegrond is, is de gemeente wettelijk verplicht om een kostenvergoeding uit te betalen. Maakt een bedrijf namens u bezwaar? Dan geeft u dit bedrijf toestemming om deze kostenvergoeding te houden. 

Een voorbeeld:

De WOZ-waarde van uw woning wordt na bezwaar met € 10.000,- aangepast. Dit vermindert uw aanslag met ongeveer € 16,-. Maar het bureau of de makelaar krijgt voor de werkzaamheden een bedrag van bijna € 800,-. De gemeente maakt op deze manier meer kosten. Dit moeten we weer verrekenen in de OZB-tarieven. Uiteindelijk betekent dit dus een verhoging voor alle belastingbetalers.

Bezwaar maken

Bezwaar maken bij de gemeente is altijd gratis. En vaak kunt u het heel makkelijk zelf doen. De gemeente handelt alle bezwaarschriften op dezelfde wijze af. Wij maken geen verschil tussen een bezwaarschrift dat u zelf indient of een bezwaarschrift dat door een extern bureau wordt ingediend. 

Tot wanneer kunt u bezwaar maken?

Bent u het niet eens met de aanslag, of een deel ervan? Dan kunt u binnen zes weken na dagtekening (datum) van de aanslag bezwaar maken. Dit kan op www.lingewaard.nl/belastingen of via een brief. 

Hulp nodig?

Heeft u hulp nodig? Of heeft u andere vragen? Kijk dan onze pagina over belastingen voor meer informatie.