We moeten met z’n allen werken aan een duurzaam Lingewaard, ook voor toekomstige generaties. Zonne-energie levert een bijdrage aan de verduurzaming van onze energievoorziening.

Visie op zonne-energie

De gemeente Lingewaard is goed op weg om in 2050 energieneutraal te zijn. Op korte termijn halen we onze doelen voor met gerealiseerde en geplande initiatieven. Om ook in 2030 onze doelen te halen zijn aanvullende projecten nodig. Tegelijk is er een vraag naar ruimte en moeten we dit goed op elkaar afstemmen. We zijn zuinig op onze natuur en landbouwgronden. Communicatie, draagvlak en (financiële) participatie zijn essentieel bij de ontwikkeling van zonne-energie projecten. Onze visie is dat we eerst alle daken in Lingewaard willen gebruiken voor zonne-energie. Dit zal niet genoeg zijn. Daarom willen we ook ruimte geven voor het ontwikkelen van grondgebonden zonneparken, maar binnen de kaders die we hiervoor stellen. 

Kaders voor zonne-energie

Met het beleidskader zonne-energie willen we duidelijk maken onder welke voorwaarden we zonne-energie willen toestaan in onze gemeente. Zodat we dit op een zorgvuldige manier in kunnen passen in Lingewaard. Zonne-energie heeft impact op de leefomgeving. Op 11 december 2019 heeft de gemeenteraad van Lingewaard het beleidskader voor zonne-energie vastgesteld. Dit beleidskader is onderaan deze pagina te downloaden.

Heeft u nog vragen?

Neem dan contact op met Mathijs Heitkamp, bij voorkeur via m.heitkamp@lingewaard.nl. U kunt ook bellen met hem via 06 – 31 04 87 24.