Rioolheffing wordt riool- en waterzorgheffing

De gemeente moet taken uitvoeren op het gebied van afvalwater, regenwater en grondwater. Dit is geregeld in de wet. Hoe de gemeente dat precies doet staat in het Gemeentelijk Watertakenplan. De gemeenteraad heeft dit plan in februari 2023 vastgesteld. Ook staat in dit plan wat het uitvoeren van deze taken allemaal kost. Om deze kosten te kunnen betalen bestond tot en met 2023 de rioolheffing. Alleen mensen die afvalwater afvoerden en gebruik maakten van de riolering, ontvingen jaarlijks een belastingaanslag.

Maar de gemeente heeft tegenwoordig steeds meer watertaken, naast het verzamelen en afvoeren van afvalwater. Zeker nu het klimaat verandert. Zo maken we steeds meer kosten voor het grondwater en de opvang en verwerking van regenwater. De gemeente maakt bijvoorbeeld waterbergingen en infiltratievoorzieningen zoals een wadi en waterdoorlatende bestrating.

Tot en met het jaar 2023 zijn deze voorzieningen betaald vanuit de inkomsten rioolheffing. Dus alleen de gebruiker van de riolering betaalde hiervoor. Dat is niet eerlijk want iedereen heeft profijt van die nieuwe voorzieningen. Ook als er geen rioolaansluiting aanwezig is. Daarom komt er een nieuwe heffing: de riool- en waterzorgheffing.

De nieuwe riool- en waterzorgheffing is eerlijker

De nieuwe heffing bestaat uit twee delen: een gebruikersheffing en een eigenarenheffing. De gebruikersheffing is te vergelijken met de oude rioolheffing; gebruikers van de riolering betalen deze heffing voor het afvoeren van afvalwater. De eigenarenheffing heeft te maken met de maatregelen die de gemeente neemt tegen wateroverlast en droogte. Hiervan heeft iedereen profijt, niet alleen de gebruikers van de riolering. Daarom komt er een eigenarenheffing en betrekken we meer objecten in de heffing. Zo verdelen we de kosten eerlijker.

Tarieven riool- en waterzorgheffing

De komst van de nieuwe riool- en waterzorgheffing betekent niet dat de gemeente straks meer belasting ontvangt. De kosten zijn alleen anders verdeeld én over meer objecten. De tarieven voor 2024 zijn:

  • Gebruikersdeel, woning: € 144,12 per object (woning).
  • Gebruikersdeel, niet of niet uitsluitend in gebruik als woning:
    • Bij afvoer van 0 tot en met 350 m3: € 144,12 per object.
    • Bij afvoer van 351 m³ en meer: € 144,12 per object vermeerderd met € 34,64 voor elke volle eenheid van 100 m³, die boven de hoeveelheid van 350 m³ wordt afgevoerd.
  • Eigenarendeel: € 74,16 per object.

Ieder jaar wordt een inflatiecorrectie toegepast. De aanslagen gemeentelijke belastingen verzenden we in februari van ieder jaar. Hierop staat ook de nieuwe riool- en waterzorgheffing.

Een paar praktijkvoorbeelden

U woont in een eigen woning

Voor u verandert er niet veel. Alleen krijgt u vanaf 2024 twee heffingen. Maar de totale kosten blijven gelijk. Het  tarief is enkel verhoogd met een prijsindexering ten opzichte van 2023. Dit komt omdat de prijzen zijn gestegen.

U huurt een woning/pand

In 2024 krijgt u alleen nog maar de gebruikersheffing. Dat betekent dat u minder gaat betalen want de eigenaar van uw woning betaalt het eigenarendeel. Wel kan het zo zijn dat de verhuurder de eigenarenheffing gaat doorbelasten. Iedere verhuurder bepaalt dit zelf.

U bent verhuurder van een woning/pand

Voorheen ontving alleen de gebruiker van het gebouw een aanslag rioolheffing. Dit blijft zo. Maar daarnaast krijgt u als eigenaar nu ook een aanslag, namelijk de eigenarenheffing. Door de nieuwe riool- en waterzorgheffing vindt er dus een verschuiving van de lasten plaats.

U bent eigenaar van een opslagplaats of een perceel met garagebox

U kreeg voorheen geen aanslag rioolheffing omdat u geen afvalwater afvoert vanaf uw perceel. Maar u profiteert wel van de maatregelen die de gemeente neemt tegen wateroverlast en droogte. Vanaf 2024 krijgt u wel een aanslag opgelegd, namelijk de eigenarenheffing.

Veelgestelde vragen nieuwe riool- en waterzorgheffing 2024

Waarom krijg ik ook een aanslag voor mijn garagebox? Die is immers niet aangesloten op de riolering.

Dat klopt, vandaar dat er ook geen gebruikersdeel wordt opgelegd. 
De aanslag voor de eigenaar heeft echter betrekking op de kosten die de gemeente maakt voor het grondwater en de opvang en verwerking van regenwater. Taken dus die te maken hebben met wateroverlast en droogte.

Van die gemeentelijke taken profiteert de eigenaar van een garagebox ook. 

Waarom een aanslag voor een terrein? Dat lijkt me niet juist.

De aanslag die de eigenaar van een terrein ontvang heeft betrekking op de kosten die de gemeente maakt voor het grondwater en de opvang en verwerking van regenwater. Taken dus die te maken hebben met wateroverlast en droogte.

Van die gemeentelijke taken wordt namelijk ook bij een terrein geprofiteerd.

Ik vind het bedrag veel te hoog voor een garagebox.

Een garagebox voert samen met de bestrating ervoor, vaak veel water af naar de gemeentelijke voorzieningen (bijv. regenwaterriool of wadi). Vaak is bij een garagebox ook geen ruimte om het regenwater zelf te verwerken op eigen terrein. Het is dus eerlijk dat ook een eigenaar van een garagebox een aanslag krijgt, namelijk het eigenarendeel van  € 74,16.

Ik heb meerdere garageboxen, ontvang ik nu voor elke garagebox een aanslag?

Dat is correct. De heffing vindt namelijk plaats per WOZ-object (onroerende zaak). Zo staat het in de verordening omschreven.

Op deze manier wordt de rioolheffing die wij moeten betalen véél hoger.

Dat klopt niet. Als je alleen gebruiker bent (huurder), wordt deze zelfs een stuk lager (namelijk € 144,12).

Wanneer je eigenaar en gebruiker van een pand bent dan is het tarief voor de eigenaar (€ 74,16)  en het tarief voor de gebruiker (€ 144,12) bij elkaar opgeteld € 218,28. Dat is maar iets hoger dan het tarief voor 2023 (€ 214,00). Die stijging is het gevolg van de gebruikelijke inflatiecorrectie.

Voor vragen kunt u contact met ons opnemen

Voor vragen kunt u contact opnemen met ons via telefoonnummer (026) 32 60 111 of per e-mail gemeente@lingewaard.nl