NEXT garden

NEXTgarden ligt in de agricorridor A15 en is hét ontwikkelingsgebied voor tuinbouw met meer dan 200 bedrijven en meer dan 2000 arbeidsplaatsen.

Ondernemers, kennisinstellingen en overheid werken hier succesvol samen aan concrete initiatieven die de hele productieketen slimmer, rendabeler en duurzamer maken.

Het gebied heeft een omvang van 735 ha en beschikt over ruimte en faciliteiten voor de uitbreiding van bestaande glastuinbouwbedrijven en de vestging van nieuwe bedrijven.

Voor meer informatie verwijzen wij graag naar de website http://www.nextgarden.nl/(externe link)