Gemeentelijke watertaken

In de gemeente Lingewaard willen we goed omgaan met afval-/rioolwater, grondwater en het regenwater. In de wet is ook zo geregeld dat de gemeente dit moet doen. Hoe we dat precies gaan doen beschrijven we in een nieuw plan: het Gemeentelijk Watertakenplan. De gemeenteraad heeft dit plan voor de komende vijf jaar vastgesteld en ook bepaald wat er in moest komen te staan. 

Wat staat er in het watertakenplan?

In het watertakenplan geven we aan hoe we alles gaan onderhouden en wanneer we bijvoorbeeld een pomp of riool gaan vervangen. Maar we denken ook aan het klimaat dat verandert. Want het gaat vaker erg hard regenen en we krijgen vaker droge periodes. Daarom willen we regenwaterriolen aanbrengen en waterbergingen. Ook willen we schoon regenwater in de grond laten stromen (infiltreren). Zo hebben we minder last van het regenwater als het hard regent en ook de bodem droogt daardoor minder uit. Dit alles kost veel geld. Daarom is er een Riool- en Waterzorgheffing. Iedere inwoner of bedrijf betaalt mee en krijgt een heffingsaanslag. Met de opbrengst van deze heffing kunnen we alles doen wat in het Gemeentelijk Watertakenplan staat.