Uit het toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat de website van Lingewaard voor een groot deel al goed toegankelijk is. De meeste mensen met een functiebeperking kunnen het overgrote deel van de content dus al goed lezen en gebruiken.

Ondanks dat de website dus al voor een groot deel toegankelijk is, zijn er toch nog een aantal toegankelijkheidsproblemen gevonden. Hoe we daarmee omgaan is te lezen in de toegankelijkheidsverklaring.