Iedereen in Nederland kan een lintje verdienen. Door iets bijzonders te doen voor de samenleving, bijvoorbeeld als vrijwilliger. Vrijwilligers die zich inzetten op het gebied van sport, kunst, cultuur, pleegzorg en nog veel meer. Kent u iemand in uw omgeving die voor een Koninklijke onderscheiding in aanmerking kan komen? Dan kunt u die persoon voordragen!

Wie verdient een lintje?

Iemand kan een lintje verdienen als er sprake is van persoonlijke bijzondere verdiensten voor de samenleving. Dat kan vrijwilligerswerk zijn, maar ook een betaalde hoofdfunctie of een combinatie van beiden. Bij het beoordelen of bepaalde vrijwilligersactiviteiten voor een decoratie in aanmerking komen, gelden de volgende voorwaarden:

  • De betreffende persoon moet in de gemeente Lingewaard wonen
  • Mensen zetten zich in voor de maatschappij, zonder marktconforme vergoeding
  • Als vrijwilliger
  • De activiteiten nemen veel uren per week in beslag
  • Zij doen dit langdurig (minimaal 15 jaar) of op basis van een opvallend initiatief met veel maatschappelijke uitstraling
  • Vaak zonder opvallende onderbrekingen
  • Meestal tot op de dag van vandaag, er moet sprake zijn van actuele verdiensten
  • Er is sprake van een structurele en allerminst vrijblijvende inzet
  • Verdiensten op lokaal, provinciaal, (inter)nationaal niveau

Wat moet ik doen?

Wilt u iemand voor een Koninklijke onderscheiding in aanmerking laten komen? Kijk dan op www.lintjes.nl/voordragen(externe link). Via deze website kunt u ook digitaal uw aanvraag doen. Het voorstelformulier ontvangt u vervolgens per e-mail. 
Wilt u graag persoonlijk informatie ontvangen over een aanvraag? Neem dan contact op met Team Representatie van de gemeente Lingewaard via representatie@lingewaard.nl
 

Dien het voorstel op tijd in!

De lintjesregen vindt jaarlijks plaats op de laatste werkdag voor Koningsdag. De behandeling van een voorstel kost veel tijd. Wilt u een aanvraag doen voor de lintjesregen in 2024? Dan moet u de aanvraag uiterlijk vóór 1 juni 2023 indienen!
Gaat het om een uitreiking tijdens een andere gelegenheid, dan dient u het voorstel minimaal zes maanden van tevoren in te sturen.