Iedereen in Nederland die iets bijzonders doet voor de samenleving kan een lintje verdienen. Inwoners van Lingewaard kunnen een Koninklijke onderscheiding ontvangen als sprake is van persoonlijke bijzondere verdiensten voor de samenleving. Kent u iemand in uw omgeving die voor een Koninklijke onderscheiding in aanmerking kan komen? Dan kunt u die persoon voordragen!

Wie verdient een lintje?

De mogelijke kandidaten dienen zich gedurende een lange tijd geheel vrijwillig, belangeloos en intensief te hebben ingezet voor onze samenleving. Dat kan vrijwilligerswerk zijn op het gebied van bijvoorbeeld sport, kunst, cultuur of pleegzorg. Maar ook een bijzondere invulling van een betaalde hoofdfunctie of een combinatie van beide. Bij het beoordelen of bepaalde vrijwilligersactiviteiten voor een decoratie in aanmerking komen, gelden de volgende voorwaarden:

  • De betreffende persoon moet in de gemeente Lingewaard wonen
  • Mensen zetten zich in voor de maatschappij, zonder marktconforme vergoeding
  • Als vrijwilliger
  • De activiteiten nemen veel uren per week in beslag
  • Zij doen dit langdurig (minimaal 15 jaar) of op basis van een opvallend initiatief met veel maatschappelijke uitstraling
  • Vaak zonder opvallende onderbrekingen
  • Meestal tot op de dag van vandaag, er moet sprake zijn van actuele verdiensten
  • Er is sprake van een structurele en allerminst vrijblijvende inzet
  • Verdiensten op lokaal, provinciaal, (inter)nationaal niveau

Wat moet ik doen?

Wilt u iemand voor een Koninklijke onderscheiding in aanmerking laten komen? Kijk dan op www.lintjes.nl/voordragen. Via deze website kunt u digitaal een verzoek indienden. Vervolgens neemt Team Representatie contact met u op.  Daarna ontvangt u via de mail een link voor het aanvraagformulier.  Wilt u graag persoonlijk informatie ontvangen over een aanvraag? Neem dan contact op met Team Representatie van de gemeente Lingewaard via representatie@lingewaard.nl
 

Dien het voorstel op tijd in!

De lintjesregen vindt jaarlijks plaats op de laatste werkdag voor Koningsdag. De behandeling van een voorstel kost veel tijd. Wilt u een aanvraag doen voor de lintjesregen in 2025? Dien dan zo snel mogelijk een verzoek in! De uitgebreide aanvraag moet u namelijk vóór 1 juni 2024 indienen! Gaat het om een uitreiking tijdens een andere gelegenheid, dan dient u het voorstel minimaal zes maanden van tevoren in te sturen.