• Naast het begraven in een nieuw graf, is het soms mogelijk een overledene bij te zetten in een bestaand graf.
  • Kiest u voor cremeren? Na de wettelijke periode van een maand wordt de as vrijgegeven aan de nabestaanden.
  • Recht op een graf op een gemeentelijke begraafplaats heeft u voor een bepaalde tijd. U kunt het met tien jaar verlengen.
  • Wilt u een stoffelijk overschot laten opgraven, dan is altijd toestemming nodig van de rechthebbende van het graf.
  • Als er iemand is overleden, moet hiervan aangifte gedaan worden in de gemeente waar de persoon is overleden. Aangifte doen is verplicht.
  • Welke rechten en plichten gelden er voor en na de uitvaart? Wie is er verantwoordelijk voor een particulier graf, urnennis of –graf? Dat is de ‘rechthebbende’.