• Begraven

  Naast het begraven in een nieuw graf, is het soms mogelijk een overledene bij te zetten in een bestaand graf.

 • Cremeren

  Kiest u voor cremeren? Na de wettelijke periode van een maand wordt de as vrijgegeven aan de nabestaanden.

 • Grafrechten verlengen of beëindigen

  Recht op een graf op een gemeentelijke begraafplaats heeft u voor een bepaalde tijd. U kunt het met tien jaar verlengen.

 • Opgraven

  Wilt u een stoffelijk overschot laten opgraven, dan is altijd toestemming nodig van de rechthebbende van het graf.

 • Overlijden, aangifte

  Als er iemand is overleden, moet hiervan aangifte gedaan worden in de gemeente waar de persoon is overleden. Aangifte doen is verplicht.

 • Wie is verantwoordelijk voor de laatste rustplaats?

  Welke rechten en plichten gelden er voor en na de uitvaart? Wie is er verantwoordelijk voor een particulier graf, urnennis of –graf? Dat is de ‘rechthebbende’.