Privacybeleid en -reglement

Binnen de gemeente Lingewaard wordt gewerkt met persoonsgegevens van inwoners en andere burgers, medewerkers en (keten)partners. Persoonsgegevens worden verzameld voor het goed uitvoeren van de gemeentelijke wettelijke taken. De burger moet erop kunnen vertrouwen dat de gemeente zorgvuldig en veilig met de verstrekte persoonsgegevens omgaat.

Hoe wij als gemeente Lingewaard uw privacy borgen leest u in het privacybeleid en ons privacyreglement.

De Europese privacywet, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) geeft u het recht om uw persoonsgegevens in te zien, aan te passen of te verwijderen.

Inzien, aanpassen of verwijderen persoonsgegevens

Functionaris gegevensbescherming

Gemeente Lingewaard heeft een Functionaris Gegevensbescherming aangewezen. Deze is bereikbaar via e-mail: functionarisgegevensbescherming@lingewaard.nl en telefonisch via (026) 32 60 111.

Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door de website op uw computer, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst en vervolgens door de website weer kunnen worden geraadpleegd. Wij gebruiken deze cookies om statistieken over het gebruik van de website te verzamelen. Denk hierbij aan bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. De gemeente gebruikt deze informatie om de website beter af te stemmen op de behoeften van de bezoekers.

De gemeente Lingewaard kan deze cookies niet herleiden tot een pc of individu, verzamelt via de cookies geen persoonlijke gegevens en gebruikt de verzamelde informatie niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven. Dus ook niet voor commerciële doeleinden.

Cookies weigeren

De cookies die we gebruiken zorgen ervoor dat u de website beter kunt gebruiken en de informatie die we via de cookies verzamelen is voor ons erg belangrijk om de kwaliteit van de website te verbeteren. We waarderen het daarom als u ons cookies laat gebruiken. Wilt u desondanks dat lingewaard.nl geen cookies meer plaatst op uw computer? Dan kunt u de instellingen van uw browser zo instellen dat cookies worden geweigerd. Hoe dat moet is afhankelijk van welke browser u gebruikt.