Adresonderzoek

Wat is het?

U kunt in de volgende gevallen een adresonderzoek aanvragen bij de gemeente:

  • Iemand staat op uw adres ingeschreven die er niet woont.
  • Iemand heeft een briefadres op uw adres en u kunt die persoon niet meer bereiken.
  • Iemand heeft een briefadres op uw adres en u wilt uw toestemming voor het briefadres intrekken.

Wat u moet doen

U kunt een verzoek tot adresonderzoek persoonlijk aan de balie bij de gemeente indienen.

Beëindiging onderzoek

De gemeente kan na het onderzoek iemand uitschrijven uit de BRP en inschrijven op een nieuw adres.

Nodig voor de aanvraag

  • Uw geldige identiteitsbewijs.
  • Bewijs dat u eigenaar of huurder bent van de woning. Bijvoorbeeld een koop- of huurcontract.
  • Als u weet om welke persoon het gaat, geeft u ook de naam, geboortedatum en telefoonnummer van deze persoon door.

Kosten

kosteloos

Hoe lang het duurt

  • Een adresonderzoek duurt maximaal 12 weken.
  • U krijgt bericht over de uitslag van het onderzoek.
  • De gemeente kan na het onderzoek iemand uitschrijven of inschrijven op een nieuw adres.

Meer informatie

Gemeente Lingewaard, telefoon: (026) 32 60 111, email: burgerzaken@lingewaard.nl