Logo adviesraad

De adviesraad sociaal domein is een groep inwoners van Lingewaard. Zij geven advies aan de gemeente over het zogenoemde ‘sociale beleid’. Dat beleid gaat over de gezondheid en het welzijn van de inwoners van Lingewaard. Als de gemeente plannen maakt, vraagt zij de adviesraad wat zij ervan vindt. Ook kan de adviesraad zelf meningen of ideeën aandragen. Zo geeft de adviesraad de inwoners een stem in het beleid van de gemeente.

Wat valt onder het sociaal domein?

Onder het sociaal domein vallen (onder andere) de volgende wetten & thema’s: 

 • Participatiewet
 • Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)
 • Jeugdwet
 • Passend onderwijs incl. schoolvervoer
 • Toegankelijkheid gebouwen
 • Inclusie & ondersteuning van hulpbehoeftigen (bv. jeugd, minder-validen, ouderen, statushouders)
   

Wie zitten in deze adviesraad?

Het dagelijks bestuur bestaat uit:

 • Roel Keuken, voorzitter 
 • Wim van Baal, vice-voorzitter
 • Tonnie Bruins-van Vugt, secretaris/penningmeester

Daarnaast bestaat de adviesraad uit:

 • Mieke Bles 
 • Danny Peters 
 • Reinder Sanders 
 • Jan Spijker 
 • Petra Winters 
 • Patrick Zweers
 • Michiel Jansen
 • Wim Teunissen 

Vragen?

Heeft u vragen of suggesties voor de adviesraad sociaal domein? U kunt contact opnemen met Tonnie Bruins-van Vugt (secretaris) via telefoonnummer 06 55 80 63 33 of met Roel Keuken (voorzitter) via 06 53 35 35 36 of keukenr@kpnmail.nl.

Uw stem telt

Elke eerste woensdag van de maand heeft de adviesraad een vergadering. Daarin worden de plannen van de gemeente besproken. Deze vergadering is openbaar. Dat betekent dat iedereen de vergadering kan bezoeken. De vergadering is om 9.00 uur in het gemeentehuis in Bemmel. U bent van harte welkom!

Kunt of wilt u niet komen, maar wilt u wel iets kwijt? Neem dan even contact op.

Berichten van de Adviesraad sociaal domein

Er zijn momenteel geen berichten