Omschrijving

De burgerlijke stand is een afdeling van de gemeente. De burgerlijke stand maakt en bewaart officiële documenten van belangrijke gebeurtenissen. Deze documenten worden akten genoemd. Voorbeelden van akten:

 • geboorteakte
 • huwelijksakte
 • echtscheidingsakte
 • overlijdensakte

U kunt een afschrift of uittreksel van een akte aanvragen bij de gemeente waar de akte is gemaakt.

Afschrift of uittreksel

Een afschrift is een kopie van de akte met een stempel en handtekening van de ambtenaar van de burgerlijke stand. Op een uittreksel staan alleen de persoonsgegevens.

U kunt het afschrift online aanvragen met uw DigiD. 

U betaalt via iDeal.

Indien u niet beschikt over een DigiD (bijv. als omdat u al langdurig in het buitenland verblijft) neemt u dan contact met ons op, wij adviseren u dan graag over de aanvraag.

DigiD linkAfschrift burgerlijke stand aanvragen

Kosten

€ 16,60

Let op! U krijgt geen geld terug als u het afschrift bij ons aanvraagt en wij het afschrift niet hebben. Er zijn dan wel kosten gemaakt om de gegevens op te zoeken.

Wat u moet doen

U vraagt een afschrift of uittreksel burgerlijke stand aan bij de gemeente waar de akte is gemaakt. Geef aan waarom u het afschrift of uittreksel nodig hebt.

Een uittreksel aanvragen

U kunt voor de volgende personen een uittreksel aanvragen:

 • Voor uzelf.
 • Voor uw kind. Ook als hij of zij ouder is dan 16 jaar.
 • Voor iemand anders, als deze persoon u hiervoor machtigt. Dat kan in een brief waarin hij of zij opschrijft dat u toestemming krijgt om als gemachtigde op te treden.

Internationaal uittreksel

Een uittreksel burgerlijke stand is in meer talen verkrijgbaar. Geef bij uw aanvraag aan dat u een internationaal uittreksel wilt. Een afschrift burgerlijke stand is alleen verkrijgbaar in het Nederlands. Als u een afschrift in een andere taal nodig hebt, moet u het afschrift zelf laten vertalen door een beëdigde vertaler.

Iemand anders machtigen

Wanneer iemand anders de aanvraag voor u doet bij de gemeente, geeft u diegene een brief mee met daarin:

 • de reden waarom u het afschrift of uittreksel nodig hebt;
 • de naam van de gemachtigde;
 • uw handtekening;
 • de handtekening van de gemachtigde.

Meenemen

Online aanvragen

 • uw DigiD inlogcode
 • uw gegevens om te internetbankieren

Persoonlijk afhalen

 • een kopie van uw geldige identiteitsbewijs (paspoort, rijbewijs, Nederlandse identiteitskaart of vreemdelingendocument)

Voor persoonlijk afhalen moet u een afspraak maken. 

Online afspraak maken

Wilt u schriftelijk aanvragen, dient u het volgende mee te sturen:

 • kopie van uw geldige identiteitsbewijs
 • brief waarin staat waarom u het afschrift of uittreksel nodig hebt
 • uw handtekening op de brief
 • u krijgt een factuur toegestuurd

Iemand anders machtigen

Maak een brief met de volgende informatie:

 • waarom u het afschrift of uittreksel nodig hebt
 • wie de gemachtigde is aan wie u toestemming geeft het afschrift of uittreksel af te halen
 • uw handtekening op de brief
 • de handtekening van de gemachtigde

of u kunt gebruik maken van het machtigingsformulier.

De gemachtigde neemt deze brief mee naar het loket sámen met:

 • een kopie van uw geldige identiteitsbewijs
 • het identiteitsbewijs van de gemachtigde
 • direct te betalen

Hoe lang het duurt

 • Als u het afschrift of uittreksel persoonlijk bij de gemeente aanvraagt, krijgt u het meteen mee. Dit geldt ook als u iemand hiervoor machtigt.
 • Als u het afschrift of uittreksel online of schriftelijk aanvraagt, stuurt de gemeente het naar u toe. U ontvangt het aangevraagde uittreksel / afschrift binnen 3 werkdagen per post.