Buiten in de openbare ruimte hebben we te maken met een beeldkwaliteit. Dat is hoe het er buiten uitziet. Bijvoorbeeld of een lantaarnpaal scheef staat, vies is, er een gat in zit. Daarvoor zijn beeldlatten ontwikkeld door het kenniscentrum CROW.

Huidige beeldkwaliteit

De huidige beeldkwaliteit is niveau Basis (B). Dat betekent dat de openbare verlichting enigszins bevuild is door aanslag, wel goed functioneert, waarneembaar scheef mag staan en in enige mate is beschadigd (deuken of gaten). In alle gevallen is de bedrijfszekerheid voldoende. Bij het in standhouden op het lagere kwaliteitsniveau C is op langere termijn verval en daarmee kapitaalvernietiging aan de orde. Onderstaande foto’s zijn een voorbeeld van kwaliteit B met een korte toelichting.

Foto CROW: scheefstaand ≤ 3 graden per lichtmast
Foto CROW: scheefstaand ≤ 3 graden per lichtmast
Foto CROW: dekkingsgraad coating ≥ 95% per lichtmast
Foto CROW: dekkingsgraad coating ≥ 95% per lichtmast

 

Zo doen we het voortaan

Ook de komende jaren houden we niveau B (basis) aan.