Op woensdag 15 maart zijn de verkiezingen voor de provinciale staten en de algemeen besturen van de waterschappen. Door te stemmen bepaalt u mee wie de komende 4 jaar over de plannen van de provincie en het waterschap beslissen.

 • Woensdag 15 maart zijn de stembureaus van 7.30 uur tot 21.00 uur open. Zorg dat u op tijd bij een stembureau bent om uw stem uit te brengen. 

Bezorging stempassen en kandidatenlijsten

 • Uiterlijk woensdag 1 maart ontvangt u uw stempas. Deze wordt per post verstuurd. 
 • Uiterlijk vrijdag 10 maart ontvangt u een overzicht van de locaties en openingstijden van de stemlokalen in onze gemeente.

Stemmen vanuit het buitenland

Als u tijdelijk in het buitenland bent als er in Nederland verkiezingen zijn en u staat nog ingeschreven in een Nederlandse gemeente, kunt u toch stemmen. Denk hierbij aan vakanties of als u voor uw studie of werk in het buitenland bent.

Hoe werkt het?

De gemeente Den Haag regelt de verkiezingen voor alle kiezers buiten Nederland. Ga voor meer informatie naar de pagina Kiezers buiten Nederland(externe link) op de website van de gemeente Den Haag.

Stempas kwijt of niet ontvangen

Ik ben mijn stempas kwijt

 • heeft u nog geen stempas ontvangen of
 • bent u uw pas kwijt?

Vraag dan een vervangende stempas aan. Dat kan online via DigiD.

DigiD linkVervangende stempas of kiezerspas aanvragen

U kunt de stempas ook schriftelijk aanvragen bij de gemeente. Doe dit tot uiterlijk 5 dagen voor de verkiezingsdag. 

 Als u de pas persoonlijk op het gemeentehuis aanvraagt, kan dat tot uiterlijk 1 dag voor de verkiezingen tot 12.00 uur ‘s middags.

Iemand anders machtigen (volmacht)

Kunt u zelf niet naar het stembureau komen? Dan kunt u iemand anders machtigen om dit voor u te doen. Dit kan bij alle verkiezingen.

Hoe werkt het?

 • U vult de achterkant van uw stempas in.
 • U en degene die u machtigt ondertekenen allebei uw stempas.
 • U geeft degene die u machtigt uw stempas en een kopie van uw geldige identiteitsbewijs mee.

De gemachtigde neemt de volgende zaken mee naar het stembureau:

 • Een kopie van uw identiteitsbewijs. Dit mag maximaal 5 jaar verlopen zijn.
 • Uw ingevulde en ondertekende stempas of een volmachtbewijs.
 • Wat moet ik doen?
 • Degene die gemachtigd is, moet deze stem tegelijk met zijn eigen stem uitbrengen.
 • Bij Provinciale Statenverkiezingen machtigt u iemand uit dezelfde provincie.
 • Bij waterschapsverkiezingen machtigt u iemand uit hetzelfde waterschap.

Wanneer degene die u machtigt in dezelfde gemeente woont als u:

 • vult u de achterkant van uw stempas in
 • ondertekenen u en degene die u machtigt allebei uw stempas
 • geeft u degene die u machtigt uw stempas en een kopie van uw geldige identiteitsbewijs mee

Wanneer degene die u machtigt in een andere gemeente woont:

 • vult u een machtigingsformulier in dat verkrijgbaar is bij de gemeente
 • ondertekenen u en degene die u machtigt allebei het machtigingsformulier
 • levert u het machtigingsformulier uiterlijk 5 dagen voor de verkiezingen in bij uw gemeente
 • stuurt de gemeente u een bericht dat uw aanvraag is goedgekeurd
 • stuurt de gemeente een volmachtbewijs naar degene die u hebt gemachtigd. Met dit volmachtbewijs kan deze persoon voor u stemmen

Meer informatie

Wilt u nog meer weten over het stemmen met een volmacht? Kijk dan op de website van de Kiesraad(externe link)