Als u wilt weten wat er in het bestemmingsplan van een bepaald gebied staat, kunt u dit bekijken via Ruimtelijkeplannen.nl of op het gemeentehuis.

In een bestemmingsplan staat hoe de grond in een gebied en de gebouwen die daarop staan, gebruikt mogen worden. Een gebied is bijvoorbeeld bestemd voor bedrijven of juist alleen voor woningen. De gemeenteraad bepaalt wat er in een bestemmingsplan staat.

Het bestemmingsplan bestaat uit.

 • Een kaart
 • Regels voor gebruik en bebouwing
 • Uitleg over wat wel en niet mag

Bestemmingsplan inzien?

Dat kan op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Hoe het werkt

Als u wilt weten welke bestemming een gebied heeft, bijvoorbeeld als u een huis koopt of een bedrijf wil starten, geeft het bestemmingsplan antwoord op vragen als:

 • Of er mag worden gebouwd of verbouwd;
 • Of bedrijven zich hier mogen vestigen;
 • Hoe een stuk grond mag worden gebruikt;
 • Of er wegen mogen worden aangelegd.

Waar u moet zijn

Bestemmingsplannen kunt u bekijken via Ruimtelijkeplannen.nl. Ze worden ook in het gemeentekantoor ter inzage gelegd. U kunt daar terecht op

 • maandag tussen 8.30 en 20.00 uur
 • dinsdag t/m vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur

Wilt u een toelichting op een bestemmingsplan van een medewerker, dan dient u een afspraak te maken via (026) 326 01 11.

Aanvullende informatie

Een bestemmingsplan bestaat uit:

 • één of meer kaarten van het plan. Dit wordt een verbeelding of plankaart genoemd. Hierop ziet u waar er bijvoorbeeld gebouwd en/of gewoond mag worden en waar bedrijven zich mogen vestigen;
 • regels die bepalen of en hoe er gebouwd mag worden en hoe de grond gebruikt mag worden;
 • een toelichting waarin het bestemmingsplan wordt uitgelegd en waarom voor die regels is gekozen.