Voor het uitoefenen van de functie van burgemeester of wethouder worden kosten gemaakt. Voor een deel van die kosten ontvangen alle burgemeesters en wethouders in Nederland een toelage. Daaruit moeten zij bijvoorbeeld consumpties buiten de werkplek, ontvangsten van zakelijke relaties thuis en representatiekosten betalen.

Daarnaast mogen burgemeester en wethouders kosten declareren. Het gaat dan om bestuurskosten. Dit zijn kosten die ze maken voor hun werk als burgemeester of wethouder.

De soorten bestuurskosten zijn:

  • algemene bestuurskosten, zoals lidmaatschap van de beroepsvereniging, kosten voor mobiele telefoon, cursussen en congressen;
  • specifiek geregelde bestuurskosten, zoals reis- en verblijfskosten, verhuiskosten of kosten voor een tijdelijke woonruimte;

In het kader van openheid en transparantie publiceert het college alle gemaakte bestuurskosten.