Is uw inkomen te laag om zelf de kosten van uw levensonderhoud te betalen? Misschien kunt u dan een uitkering krijgen. Met deze uitkering kunt u noodzakelijke kosten betalen zoals huur, eten en drinken. Ook wordt u geholpen met het vinden van een baan, zodat u weer zo snel mogelijk een zelfstandig inkomen hebt.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente Lingewaard. Wij zijn tijdens de openingstijden telefonisch te bereiken via (026) 326 01 11.

Hoe het werkt

Voorwaarden voor een uitkering

U komt in aanmerking voor een uitkering als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • U bent 18 jaar of ouder.
 • U bent Nederlander of daarmee gelijkgesteld. Gelijkgesteld met een Nederlander bent u als u komt uit een EU-land, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen, IJsland of Zwitserland óf als u een geldige verblijfsvergunning hebt.
 • U woont of verblijft in de gemeente Lingewaard.
 • U hebt geen of onvoldoende eigen inkomen.
 • U hebt geen vermogen of een vermogen dat lager is dan toegestaan voor een bijstandsuitkering.
 • U komt niet in aanmerking voor een andere uitkering zoals een werkloosheidsuitkering of een arbeidsongeschiktheidsuitkering.
 • U bent niet uitgesloten van het recht op een bijstandsuitkering, bijvoorbeeld omdat u een gevangenisstraf uitzit.

Re-integratie naar werk

Hebt u recht op een uitkering, dan hebt u ook recht op begeleiding bij re-integratie. Daarbij staat voorop dat u werk krijgt. U moet wel algemeen geaccepteerd werk aanvaarden. De baan die u krijgt aangeboden, hoeft dus niet altijd passend te zijn bij uw kennis- en ervaringsniveau.

Eigen vermogen

Als u alleenstaand bent, dan mag u voor het ontvangen van een uitkering niet meer dan € 7.605,- eigen vermogen hebben. In alle andere gevallen is dit bedrag € 15.210,-.

Is uw vermogen hoger, dan moet u dit geld eerst op een verantwoorde manier gebruiken voor de kosten van levensonderhoud. Er zijn verschillende manieren waarop vermogen kan en moet worden besteed. Voor informatie over uw specifieke situatie kunt u contact opnemen met de gemeente Lingewaard. Wij zijn op werkdagen tijdens openingstijden telefonisch te bereiken via (026) 326 01 11.

Eigen woning

Als u meer dan € 64.100,- eigen vermogen in uw woning heeft, dan krijgt u een uitkering in de vorm van een lening. Wanneer uw uitkering eindigt, bijvoorbeeld omdat u werk heeft gevonden of verhuist, moet u de ontvangen uitkering bruto terugbetalen. Dit gebeurt ook wanneer u de woning verkoopt.

Onder de 27 jaar

Ben je jonger dan 27 jaar en wil je een uitkering aanvragen? Dan moet je eerst vier weken actief naar werk zoeken. Ook moet je uitzoeken of je nog studiefinanciering kunt krijgen voor het volgen van een opleiding of het afronden van je oude, afgebroken opleiding. Deze periode van vier weken heet de zogenoemde ‘zoekperiode’. Tijdens deze zoekperiode ontvang je geen uitkering.

Wanneer start de zoekperiode? De zoekperiode van vier weken gaat in op de dag dat jij je bij het UWV meldt én contact opneemt met de gemeente. Je moet bellen met een medewerker van het team Werk en Inkomen: tijdens openingstijden telefonisch bereikbaar via 026-326 01 11. Deze medewerker zal je precies vertellen wat je moet doen.

Wat moet je tijdens de zoekperiode doen? Je moet naar werk zoeken en werk dat je wordt aangeboden moet je accepteren. Het is mooi als dit werk aansluit bij je opleiding en/of werkervaring, maar dat hoeft niet! Alle banen die je qua gezondheid aan kunt, zijn banen die je moet aannemen. Ook moet je kijken of er nog mogelijkheden zijn om onderwijs te volgen of af te maken. De gemeente zal om bewijsstukken vragen wat je in die zoekperiode van vier weken hebt gedaan. Bewijsstukken zijn bijvoorbeeld sollicitatiebrieven, afwijzingen, en verklaringen van opleidingsinstituten.

En hoe gaat het dan verder als het mij in die zoekperiode niet lukt om werk en/of een opleiding te vinden? Is het echt niet gelukt? Dan mag je na deze vier weken een aanvraag voor een uitkering indienen. Zoals gezegd, de gemeente gaat eerst controleren of je wel voldoende je best hebt gedaan. Als dat zo is, dan gaat de uitkering op zijn vroegst in vanaf de eerste dag van de zoekperiode. Als je niet voldoende je best hebt gedaan, dan verlaagt de gemeente je uitkering of krijg je helemaal geen uitkering.

Heb je nu een WW-uitkering? Meld je dan vier weken voor het einde van je WW bij de gemeente voor een bijstandsuitkering. Reageer op tijd, want de laatste vier weken van je WW gelden dan als zoekperiode.

Wat u moet doen

Als u een uitkering wilt aanvragen, kunt u telefonisch contact opnemen met de gemeente Lingewaard via telefoonnummer (026) 326 01 11.

Een medewerker zal u verder helpen met het aanvragen van een uitkering.

Hoe lang het duurt

U ontvangt binnen 8 weken bericht of u de uitkering krijgt. Als de gemeente om extra bewijsstukken vraagt, kan deze termijn worden verlengd.

Voorschot

U kunt binnen uiterlijk 4 weken een voorschot krijgen als u niet genoeg geld hebt om te wachten totdat de uitkering aan u is overgemaakt. Het voorschot is minimaal 90% van de bijstandsuitkering. U blijft het voorschot ontvangen tot de gemeente een besluit genomen heeft.

 • Als u de bijstandsuitkering toegewezen krijgt, verrekent de gemeente het voorschot met uw uitkering.
 • Als u de bijstandsuitkering niet toegewezen krijgt moet u het voorschot terugbetalen.

Geen voorschot

Als u jonger dan 27 jaar bent en u woont u niet samen met een partner ouder dan 27 jaar, dan krijgt u over de eerste 4 weken geen voorschot. U kunt namelijk pas na 4 weken de aanvraag voor bijstand indienen.

De gemeente mag weigeren u een voorschot te geven als:

 • bij de aanvraag al duidelijk is dat u geen recht hebt op een bijstandsuitkering;
 • u onvoldoende bewijsstukken aanlevert;
 • u de bewijsstukken te laat aanlevert;
 • u onvoldoende meewerkt bij de behandeling van uw aanvraag.

Bezwaar maken

Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente, dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

Betaaldata uitkeringen

januari vrijdag 26 januari 2024
februariwoensdag 28 februari 2024
maartvrijdag 29 maart 2024
aprilvrijdag 26 april 2024
meiwoensdag 29 mei 2024
juniwoensdag 26 juni 2024
julivrijdag 26 juli 2024
augustuswoensdag 28 augustus 2024
septembervrijdag 27 september 2024
oktobervrijdag 25 oktober 2024
novemberwoensdag 27 november 2024
decembervrijdag 20 december 2024